Pasirinkite kalbą

Naujienos

Mokslinis žinynas „Senosios Radviliškio rajono kaimų kapinės“

2018 05 25


Dr. Laura Prascevičiūtė ir prof. dr. Rita Regina Trimonienė 2017 m. atliko senųjų neveikiančių kaimo kapinių, esančių Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, tyrimus. Tyrimų medžiaga skelbiama 683 puslapių elektroninėje knygoje „Senosios Radviliškio rajono kaimų kapinės. Mokslinis žinynas“. Tyrimai ir el. knyga finansuota Lietuvos kultūros tarybos ir Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis.

Žinyne pateikti 145 kapinių aprašymai. Kiekvienų kapinių aprašyme pateikiama kapinių situacija ortofotografiniame žemėlapyje, preliminarios koordinatės. Tekste kapinės trumpai apibūdinamos, aprašoma jų situacija, remiantis autorių tyrimais (jei tokie atlikti) nurodomi trumpi faktai apie kaimo įkūrimo datą, pirmą žinomą kaimo paminėjimą šaltiniuose, pateikiami įrašai iš mirties metrikų knygų, įdomesni faktai, kapinių įpaveldinimo raida, kiti žinomi faktai, susiję su tirtu objektu, pateikiami žemėlapiai, jei yra išlikę – kaimų planai, kapinių ir juose esančių elementų fotofiksacija, antkapinių paminklų nuorašai, pateikiamos nuorodos į šaltinius.

Žinyne pateikti ir sovietmečiu sunaikintų kapinių, kurių preliminarias vietas tyrimo metu pavyko lokalizuoti, aprašymai. Autorių nuomone, tai gali būti svarbu ateities tyrimams ar dėl išnykusių kaimų įpaveldinimo aspektų. Tokios vietos gali tapti ir čia gyvenusių bendruomenių atminties vietomis.

Autorės tikisi, kad šis žinynas bus naudingas paveldo specialistams, akademinei visuomenei, vietos bendruomenėms, visiems, besidomintiems Lietuvos kultūros paveldu. Tikimasi, kad žinynas aktualizuos užmirštus paveldo objektus – senąsias kapines – ir duos pradžią dar visapusiškesniems kaimo kapinių tyrimams ne tik Radviliškio rajone, bet ir kituose Lietuvos regionuose.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Paveldosaugos ir turizmo skyriaus vedėjo Vytauto Simelio vertinimu atliktas labai didelis darbas aprašant senąsias rajono kaimo kapines, teikiant įdomios informacijos apie kaimus, šalia kurių yra kapinės. Surinkta medžiaga iš seniausių archyvų saugomos Romos katalikų bažnyčios XIX a. vidurio, XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios mirties metrikų atskleidžia laidojimo tradicijas, tvarką, mirčių registro problemas. Mokslinis žinynas „Senosios Radviliškio rajono kaimų kapinės“ yra pagrindas tikslinant kaimo kapinių sąrašą, vykdant inventorizaciją.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-06 11:20:04