Pasirinkite kalbą

Naujienos

Radviliškio rajono savivaldybės kultūros paveldo objektais domėjosi Diana Varnaitė

2013 05 30


Radviliškyje viešėjusi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė susipažino sus Radviliškio rajono savivaldybės situacija kultūros paveldo apsaugos srityje. Pokalbį su D. Varnaite pradėjęs Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys akcentavo, kad Radviliškio rajono savivaldybėje yra ne tik pasididžiavimo vertų objektų, tokių kaip Baisogalos, Burbiškio dvarai, Kleboniškių etnografinis kaimas, bet yra ir daugiau dėmesio reikalaujančių objektų, pvz., Palonų, Grinkiškio dvarvietės, Raudondvario dvaro pastatai ir kiti panašūs baigiantys sugriūti kultūros paveldo objektai. Meras paminėjo vieną iš problemų – neprižiūrimus privatizuotus kultūros paveldo objektus, pvz., dvarus, malūnus. Pasak D. Brazio, Radviliškio rajono savivaldybės siekiamybė – kad kuo daugiau kultūros paveldo objektų būtų lankoma žmonių, kad jie tarnautų žmonių poilsiui, istoriniam paveldui išsaugoti, supažindinti žmones su istorine praeitimi.

D. Varnaitė pasidžiaugė, kad turėjo galimybę aplankyti Radviliškio rajono savivaldybėje tuo laiku, kai Burbiškio dvare žydi tulpės. „Burbiškio dvarą visiems visuose susitikimuose miniu kaip pavyzdį, kaip reikia tvarkytis, kaip galima didelio noro vediniems sutvarkyti objektą, kad jis tarnautų žmonėms ne tik kaip turistinis objektas, bet turėtų ir socialinę vertę“, – kalbėjo D. Varnaitė. Susitikime kalbėta apie tai, kad labai svarbu žiūrėti į paveldo objektą ne kaip į tam tikrą eksponatą, o kaip į gyvą objektą, kuriame vyksta veikla. Jis turi teikti socialinę naudą bendruomenei.

Pasak D. Varnaitės, reikia suskubti naudotis 2014–2020 metais skiriama ES struktūrinių fondų parama, nes ir Kultūros ministerija skiria prioritetą paveldui, yra sukurta programa „Kultūros paveldo išsaugojimas šiuolaikinio žmogaus reikmėms“. „Ši programa tarsi įpareigoja savivaldybę atlikti namų darbus paveldosaugos srityje, kad vėliau būtų galima pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama“, – susitikime teigė D. Varnaitė.

Susitikime dalyvavęs Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjas Vytautas Simelis kalbėjo apie tai, kultūros paveldo registruose yra įregistruota tokių objektų, kuriuose realiai kartais nieko nėra, pvz., likę keli buvusio dvaro pamatų akmenys laukuose, o reikalavimai tos vietos apsaugai keliami dideli. Tam, kad būtų tokie objektai išbraukti iš registrų, reikia iš naujo įvertinti visus kultūros paveldo objektus. Tai – milžiniškas darbas, reikalaujantis daug pastangų ir laiko. Pasak D. Varnaitės, nereikia skubėti išbraukti iš registrų juose jau esančių objektų, o griūvančius pastatus sutvarkyti reikia taip, kad jie būtų saugūs ir nekeltų grėsmės žmonėms.

Susistikime dalyvavęs Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio direktorius Egidijus Prascevičius pasiūlė plėtoti turizmą senajame kelyje Šeduva–Bauskė, nes būtent jame yra daug dėmesio vertų objektų tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje.

Kultūros paveldo specialistai aplankė ne tik reprezentatyvias, bet ir problemines vietas, kad būtų lengviau apsispręsti dėl tų vietų atgaivinimo strategijų. Jie apžiūrėjo Radviliškio malūną, kuris mena Lietuvos kariuomenės kovas su bermontininkais, aplankė Grinkiškio dvarą, ten svarstė įvairias galimybes jį atstatyti ir panaudoti Grinkiškio bendruomenės poreikiams, pvz., įkurti amatų centrą, pritaikyti vietos bendruomenės veiklai. Baisogalos dvare apžiūrėti naujai rekonstruoti objektai, tartasi dėl kitų rekonstruotinų objektų darbų finansavimo. Apžiūrėti Palonų, Raudondvario dvarai, kalbėtasi dėl šių vietų tolesnio likimo.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-06 16:56:13