Pasirinkite kalbą

Naujienos

Savivaldybėje diskutuota Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos išsaugojimo klausimais

2013 03 25


Kovo 22 dieną Radviliškio rajono savivaldybėje surengta diskusija Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos (Balandiškio k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.) išsaugojimo klausimais. Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo, Kultūros paveldo departamento, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Kultūros paveldo centro atstovai, Lietuvos universitetų dėstytojai, Radviliškio rajono savivaldybės vadovai bei piliečių iniciatyvinės grupės Sajų sodybos išsaugojimui nariai.

Diskusijos dalyvius pasveikino, Savivaldybės siekį išsaugoti ir atkurti partizanų ryšininkų Sajų sodybą aptarė diskusijos moderatorius Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys. Meras D. Brazys teigė, kad Radviliškio rajono savivaldybės siekis – tinkamai įamžinti Lietuvos laisvės kovų dalyvių atminimą.

Diskusija pradėta Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Vykinto Vaitkevičiaus bei Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros doktoranto Gedimino Petrausko pranešimu „Naujausi Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos tyrinėjimo rezultatai“. Pranešėjai pristatė 2012 m. rugpjūčio 19–31 d. (37 tyrimo dalyviai) ir 2012 m. rugsėjo 1–lapkričio 25 d. (49 tyrimo dalyviai) vykdyto Sajų sodybos tyrinėjimo būdus ir metodus, aptarė rezultatus bei parodė tyrimo metu rastus radinius.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento vyriausiasis programų specialistas Dalius Žygelis pristatė pranešimą „1949 metų partizaninių veiksmų Minaičių k. ir Balandiškio k. naujausi istoriniai tyrinėjimo rezultatai“. Dalius Žygelis pristatė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atliktą rašytinių šaltinių analizę, įrodančią, kad Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vadų suvažiavimas vyko Miknių sodyboje, Minaičiuose, o Balandiškio kaime esantis bunkeris turėtų būti vadinamas Prisikėlimo apygardos vadaviete.

VĮ „Lietuvos paminklai“ Projektavimo tarnybos vadovas Zigmas Aleksandravičius pristatė pranešimą „Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos gyvenamojo namo restauravimo projekto pristatymas“.

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Bendrųjų reikalų ir plėtros prodekanas dr. Salvijus Kulevičius susirinkusiesiems pateikė pranešimą „Lietuvos laisvės kovų atminties centro idėjos pristatymas“. S. Kulevičius pateikė edukacijos centro, kuriame būtų patraukliai pristatoma partizaninio judėjimo Lietuvoje istorija, idėją ir koncepciją.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjas Vytautas Simelis pristatė pranešimą „Radviliškio rajono savivaldybės indėlis atkuriant ir prižiūrint Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybą“. Pasak Vytauto Simelio, Radviliškio rajono savivaldybė deda daug pastangų siekdama išsaugoti ir įamžinti Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybą.

Diskusijoje dalyvavusi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė susirinkusiesiems linkėjo, nagrinėjant Lietuvos laisvės kovų laikotarpį, ieškoti bendrumų, o ne skirtumų. Diana Varnaitė kvietė visus rasti tinkamiausią būdą Sajų sodybos įamžinimui.

Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Kuodytė diskusijos dalyviams linkėjo aiškiai nuspręsti, ar Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodyba turėtų būti atstatyta, ar rekonstruota, ar restauruota, ir daugiau kalbėtis bei realiai apsvarstyti visas Sajų sodybos išsaugojimo galimybes.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Teresė Birutė Burauskaitė pabrėžė, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pagrindinės funkcijos – istorinės tiesos atskleidimas ir įamžinimas.

Pasibaigus susitikimui, diskusijos dalyviai vyko į Balandiškio kaimą, kur apžiūrėjo ir įvertino Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos būklę.

Irma Krinickaitė,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-06 16:59:51