Pasirinkite kalbą

Naujienos

Sutvarkyta Lietuvos partizanų ryšininkų sodybos aplinka

2012 04 18


Balandžio 14 dieną organizuota visuomeninė talka partizanų ryšininkų Sajų sodyboje Balandiškio kaime, Grinkiškio seniūnijoje, Radviliškio rajono savivaldybėje. Šią talką organizavo Pilietinės gynybos centras prie Krašto apsaugos ministerijos ir Grinkiškio seniūnija. Talkoje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai, Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės ir Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės nariai, Atsargos karininkų sąjungos nariai, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacija ir Lietuvos šaulių studentų korporacijos „Saja“ nariai.

Atvykusieji į talką pirmiausia apsilankė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo memoriale Minaičių kaime, Grinkiškio seniūnijoje. Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Preikštenis, pakvietęs visus Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio narių tikėjimą ateitimi pateisinti kasdieniais darbais bei meile ir pagarba Tėvynei.

Daug įdomių istorinių faktų apie 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos paskelbimo aplinkybes pateikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus vyriausiasis specialistas Darius Juodis, prisiminimais pasidalijo tų dienų liudininkė, dabar Miknių-Petrėčių sodybos šeimininkė ir puoselėtoja Julijona Mikniūtė-Petrėtienė.

Lietuvos šaulių sąjungos nariai padėjo gėlių ir uždegė žvakeles prie skulptoriaus Jono Jagėlos sukurto paminklo, kuriame įamžinti visų aštuonių Laisvės deklaraciją pasirašiusių partizanų – Jono Žemaičio-Vytauto, Adolfo Ramanausko-Vanago, Leonardo Grigonio-Užpalio, Juozo Šibailos-Merainio, Vytauto Gužo-Kardo, Aleksandro Grybino-Fausto, Petro Bartkaus-Žadgailos ir Broniaus Liesio-Nakties – vardai.

Susirinkusieji pakviesti apžiūrėti atstatytą bunkerį bei jame įrengtą naują parodą-ekspoziciją „Atiduok Tėvynei, ką privalai“.

Vėliau talkininkai vyko į Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybą Balandiškio kaime. Grinkiškio seniūnijos seniūnas Albertas Poškus talkininkus aprūpino darbo priemonėmis ir paaiškino, kokius darbus planuojama atlikti. Dalyviai surinko šiukšles, nugenėjo senų menkaverčių medžių šakas ir jas sudegino dideliame lauže.

Po kelių valandų intensyvaus darbo Lietuvos šaulių sąjungos Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-oji rinktinė talkininkus pavaišino karšta arbata ir šaulių koše.

Irma Krinickaitė,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-07 08:35:15