Pasirinkite kalbą

Naujienos

Tvarkomos neveikiančios kapinės

2013 12 07


Kapinės – sakrali vieta ir gimtojo krašto metraštis. Jos turi būti gerbiamos ir puoselėjamos, tačiau laikas naikina ne tik žmonių atmintį, bet ir jų paliktus pėdsakus. Nykstant kaimams, keičiantis istorinėms ir politinėms sąlygoms, užmarštis apgaubia senąsias miestelių ir kaimų kapines. Jos nyksta.

Kapinės yra kažkas daugiau negu specialios paskirties žemės sklypas. Jos suvokiamos kaip su kitu pasauliu susijusi erdvė, jos turi sakralų matmenį, yra dvasinės kultūros paveldo dalis. Kapinių elementai – antkapiai, kryžiai, koplyčios, tvorelės ir kt., yra materialusis kultūros paveldas.

Didžiąją Lietuvos senųjų kapinių dalį sudaro katalikų kapinės. Taip pat nemaža išlikusių ir valstybės saugomų kitų religijų kapinių: žydų, evangelikų-liuteronų, evangelikų-reformatų, stačiatikių, sentikių, musulmonų, totorių, karaimų.

Kapinėms gali būti suteiktas neveikiančių, riboto laidojimo arba veikiančių kapinių statusas. Neveikiančioms kapinėms priskiriamos kapinės, kuriose negali būti naujų palaidojimų dėl nustatytų visuomenės sveikatos saugos, kultūros paveldo apsaugos ar aplinkosaugos reikalavimų neatitikimo. Pasak kultūros paveldo specialistų, bendras senųjų kapinių ir žinomų ar tyrimais nustatytų laidojimo vietų skaičius gerokai didesnis nei rodo  negu rodo statistika, Nebūtų didelė klaida teigti, kad Lietuvoje senųjų kapinių ir laidojimo vietų yra apie 6 000.

2007 metais Radviliškio rajono savivaldybės taryba patvirtinto 110 neveikiančių kapinių sąrašą. Kapinės savivaldybės teritorijoje pasiskirsčiusios labai nevienodai. Vienose seniūnijose tokių kapinių yra vos vienos ar dvejos, kitose jų suskaičiuojama dešimtimis. Kapinaičių dydžiai taip pat nevienodi. Yra vietų, kuriose kapinių vietą žymi tik krūmais apaugęs žemės lopinėlis ar palinkęs medis, o aplink – dirbama žemė. Keletą kapinaičių galima rasti tik dokumentuose, jose nėra nė paminklėlio, nė jokios kitos žymės. Toje vietoje, kuri planuose pažymėta kaip kapinės, plyti laukas ar arimas.

2013 metais Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyrius pradėjo ieškoti, žymėti senąsias neveikiančias kapines.

Kartu su seniūnijų darbuotojais buvo patikslinti kapinių sąrašai, bendrauta su vietos gyventojais, kurie padėjo išsiaiškinti vietas, kuriose kadaise buvo kapinės, pradėta jas tvarkyti. Pagaminti ir pastatyti 104 informaciniai stendai, kuriuose parašyti kapinių pavadinimai, nurodytas statusas, elgesio kapinėse taisyklės, priežiūrą vykdančių asmenų adresas ir telefonas. Neveikiančių kapinių tvarkymui skirta 13 400 Lt.

Šiais metais pradėti darbai – tik pradžia ateities darbų ir pastangų išsaugoti dvasinį ir materialųjį kultūros paveldą – neveikiančias kapines. Tai mūsų, gyvųjų, pareiga.

Vytautas Simelis,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Paveldosaugos skyriaus vedėjas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-06 16:46:23