Pasirinkite kalbą

Naujienos

Darnaus vystymosi seminaras

2024 m. Birželio 14 d.


„Nuo sąmoningumo prie veiksmų!“ Toks šūkis lydėjo Radviliškio rajono pedagogus, dalyvavusius mokymuose apie tvarumą, darnų vystymąsi ir visuminį požiūrį į darnų vystymąsi mokykloje.

UTA ambasadoriai, rajono pedagogų metodinių būrelių vadovai, rajono švietimo įstaigų vadovai ir pedagogai ieškojo žinių, mokėsi metodų ir būdų, kaip savo švietimo bendruomenėse atskleisti darnaus vystymosi, tvarumo idėjas, pritaikyti jas ugdymo procese ir ugdyti darnios visuomenės piliečius.

„Eikime darnios visuomenės link“

Pedagogai susipažino su darnaus vystymosi tikslais, diskutavo apie tai, kokį poveikį darniam vystymuisi gali turėti vienas žmogus ir kokį poveikį darnus vystymasis gali turėti visai žmonijai, statė darnius miestus, skaičiavo, kokį ekologinį pėdsaką jie palieka žemėje, susipažino su metodinėmis priemonėmis, kurias galima panaudoti mokykloje, skatinant tvarumo iniciatyvas. 

„Esame įpareigoti integruoti darnaus vystymosi užduotis įvairiuose švietimo lygmenyse. Esame atsakingi už ateities pasaulį, jo ateitį ir mūsų vaikų atsakingą elgesį su supančia aplinka. Pirmiausia reikia pradėti nuo savęs, o tuomet mažais žingsneliais, po truputį, eisime bendro tikslo – darnios visuomenės – link“, – sakė Živilė Laurutienė, darbotvarkės „Tvari mokykla 2030“ koordinatorė Radviliškio rajone, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė-projektų koordinatorė.

Svarbiausia – sąmoningumas

Pasak mokymų lektorės Indrės Augutienės, VšĮ Pasaulio piliečių akademijos vadovės, darnus vystymasis kaip integruojamoji programa švietimo įstaigose yra jau seniai, o atnaujintose ugdymo programose ši tema yra labiau aktualizuota, aiškiau išdėstyta. Darnumo, tvarumo temos yra horizontalios, jos gali būti lengvai integruojamos į įvairių dalykų pamokas.

„Mokykloms svarbu diegti visuminį požiūrį į darnų vystymąsi, aktualizuoti tvarumo, darnaus vystymosi temas pamokose, išnaudoti kitas galimybes, pavyzdžiui, dalyvauti projektuose, bendradarbiautu su verslais, NVO. Tvarumo reikia ne tik išmokti, bet juo reikia ir gyventi. Tai turi tapti natūralia gyvenimo dalimi. Kad to pasiektume, reikia ugdyti sąmoningą jaunimą“, – sakė lektorė.

Mokymai vyko Pakiršinio dvare įsikūrusiame Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre. Jo direktorė Elžbieta Karaliūtė pedagogams pristatė jos vadovaujamos įstaigos tvarios veiklos pavyzdžių, tvarumo įpročius ugdančias edukacijas.

Mokymai „Visuminis požiūris į darnų vystymąsi mokykloje“ finansuoti Radviliškio rajono savivaldybės ir Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro lėšomis (visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Laikas veikti yra dabar: tvarumo link“ (Nr. SUT-2024-157) ir yra „Tvarios mokyklos 2030“ darbotvarkės įgyvendinimo Radviliškio rajone dalis.

Radviliškio r. sav. ŠSPC SJNUS informacija ir nuotraukos

Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-14 14:39:27