Pasirinkite kalbą

Naujienos

Informacija apie pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų

2022 07 05


2021 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtą Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos Europos Sąjungos teritorijoje, prieš baudžiamąjį procesą, jo metu, prireikus – po jo ir visais atvejais, kai baudžiamasis procesas nepradedamas, arba nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos ne Europos Sąjungos teritorijoje, kai baudžiamasis procesas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje, būdami Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pagalbą (informaciją, konsultacijas ir (ar) paslaugas), atsižvelgiant į individualius jų poreikius, dėl įvykdytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį. Įstatymo nuostatos taikomos visiems nukentėjusiems asmenims, neišskiriant jų pagal nusikaltimų rūšis.

Akredituotą pagalbą asmenims,  nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos, Lietuvos Respublikoje organizuoja ir teikia Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnyba. Šiuo metu akredituotą konfidencialią ir nemokamą pagalbą visoje Lietuvoje nukentėjusiems asmenims organizuoja ir teikia 26 pagalbos tarnybos (nevyriausybinės organizacijos). Pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, ar nukentėjęs asmuo, ar jo teisėtas atstovas pateikė kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai skundą, pareiškimą ar pranešimą dėl nusikalstamos veikos, ar nepateikė, ir į tai, kokioje savivaldybėje gyvena nukentėjęs asmuo.

Kas turi teisę gauti pagalbą?

 • Asmenys, nukentėję nuo bet kokios nusikalstamos veikos.
 • Asmenų, mirusių dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, šeimos nariai ir artimieji giminaičiai.

Kokią kompleksinę pagalbą galima gauti?

 1. Pagalbos tarnybų darbuotojai įvertina nukentėjusio žmogaus poreikius, atsiradusius  dėl padarytos nusikalstamos veikos.
 2. Kartu su nukentėjusiuoju sudaro pagalbos priemonių planą.
 3. Organizuoja pagalbos teikimą.
 4. Teikia informaciją apie nukentėjusių asmenų teises ir institucijas, kurios jas gali užtikrinti.
 5. Informuoja apie įstaigas, kuriose galima gauti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas.
 6. Informuoja apie galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos.
 7. Teikia emocinę ir psichologinę pagalbą.
 8. Nukentėjusiajam organizuoja saugų laikiną apgyvendinimą.
 9. Palydi į reikalingas įstaigas ir organizacijas.

  SVARBU!

Asmuo gali kreiptis į bet kurią šalyje veikiančią pagalbos tarnybą nebūtinai pagal gyvenamąją vietą.
Pagalbos tarnybos gali organizuoti pagalbą ir nuotoliniu būdu.
Nukentėjusio asmens prašymu į pagalbos tarnybą dėl pagalbos nukentėjusiam asmeniui teikimo gali kreiptis ir kiti asmenys.

Pagalbos tarnybų kontaktai:

Įstaigos pavadinimas

 

Veiklos vykdymo adresas

 

Telefono

numeris

Elektroninio pašto adresas

 

Visuomeninė organizacija Alytaus miesto moterų krizių centras

 

Topolių g. 10-18, Alytus

 

865169959

 

[email protected]

VšĮ Kupiškio dekanato „Caritas“

Gedimino g. 1A, Kupiškis

860614837

[email protected]

Anykščių moterų užimtumo ir

informacijos centras

 

J. Biliūno g. 7, Anykščiai

 

866821166

[email protected] [email protected]

Kauno apskrities moterų krizių

centras

 

Vaidoto g. 115, Kaunas

837340027

[email protected]

866821232

[email protected]

Asociacija „Kauno moterų linija“

V. Sladkevičiaus g. 5-3, Kaunas

861840044

[email protected]

866310879

[email protected]

Viešoji įstaiga Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

 

Smilčių g. 5, Klaipėda

846350099

[email protected]

865521030

[email protected]

Koordinacinis centras „Gilė“

Lokystos g. 36, Šilalė

869022508

[email protected]

869022508

Kretingos moterų informacijos ir

mokymo centras

J. K. Chodkevičiaus g. 10,

Kretinga

 

860931466

 

[email protected]

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

Rožių g. 19, Panevėžys

869986866

[email protected]

868480600

[email protected]

Marijampolės apskrities moters

veiklos centras

Kęstučio g. 3-12, Marijampolė

8659022299

Mv[email protected]

869033132

Moterų informacijos centras

Konarskio g. 49-808 kab., Vilnius

852629003

[email protected]

865255286

Moterų teisių asociacija

Maironio g. 26 B, Kaunas

867533833

[email protected]

Moterų veiklos inovacijų centras

Aušros al. 64, Šiauliai

869033788

m[email protected]

865224232

Raseinių krizių centras

Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai

867070303

[email protected] [email protected]

Tauragės moters užimtumo ir

informacijos centras

V. Kudirkos g. 9, kab. 12, Tauragė

869033163

[email protected]

Telšių krizių centras

Džiugo g. 6, Telšiai

867116590

[email protected]

860351559

[email protected]

Šiaulių rajono savivaldybės

socialinių paslaugų centras

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnų m., Šiaulių raj.

861753247

danguol[email protected]

861510512

[email protected]

Dingusių žmonių šeimų

paramos centras

Žaliųjų ežerų g. 85, Vilnius

852483353

c[email protected]

868708653

c[email protected]

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Deltuvos g. 19, Ukmergė

834046526

[email protected]

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras

Rotušės al. 23, Kaunas, Respublikos g. 38, Panevėžys, Vytauto g. 83, Tauragė, Vytauto g.

17, Marijampolė

867132147

c[email protected]

Asociacija Minties bitės

Ežero g. 8-1, Šiauliai

860935795

a.marcenkait[email protected]

860788146

[email protected]

Visagino šeimos krizių centras

Statybininkų g. 7, Visaginas

866948570

[email protected]

Utenos moterų centras

J. Basanavičiaus g. 49A-304,

Utena

861024983

ut[email protected]

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

M. K. Paco g. 4, Vilnius

869990866

[email protected]

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

P. Višinskio g. 34, Šiauliai

869845565

biur[email protected]

MB „Ištrūk iš spąstų"

Ugniagesių g. 7-2, Alytus

867001812

[email protected]

Parengta pagal  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-05 13:35:42