Pasirinkite kalbą

Naujienos

Kurkime Radviliškio rajoną kartu. Teikite idėjas – jas įgyvendinsime kartu

2024 m. Sausio 10 d.


Kviečiame visus ne jaunesnius nei 16 metų amžiaus fizinius asmenis teikti projektų idėjų pasiūlymus gyventojų iniciatyvoms, skirtoms viešųjų erdvių ir viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine ir kitomis veiklomis, sukūrimui ir atnaujinimui.

Projekto pasiūlymo paraiška teikiama 1 kartą ir gali dalyvauti vienoje iš 3 projektų kategorijų:

  1. Radviliškio miesto seniūnijoje įgyvendinamo mažos apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų, kategorijoje;
  2. Radviliškio rajone, išskyrus Radviliškio miesto seniūniją, įgyvendinamo mažos apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų, kategorijoje;
  3. Radviliškio rajone įgyvendinamo didelės apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 60 tūkst. eurų, kategorijoje.

Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildžius Projekto pasiūlymo formą . Pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, kompiuteriu, užpildytos visos formos grafos. Pasiūlymas, kuris teikiamas elektroniniu būdu, turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba pasirašytas ir nuskenuotas, kad būtų galima identifikuoti pasiūlymą teikiantį asmenį. Projektų pasiūlymai priimami Radviliškio rajono savivaldybėje, Aušros a. 10. Radviliškyje, ir elektroniniu paštu informacija@radviliskis.lt

 Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 9 d. (imtinai).

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

  1. Projektas turi būti įgyvendinamas Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje viešosiose erdvėse, valstybės ar savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo žemėje;
  2. Projektas turi būti nekomercinis viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių įrengimą, rekonstrukciją ir remontą) ar gyvenamosios aplinkos gerinimo srities.
  3. Projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti eksploatuoti esamų inžinerinių tinklų ir komunikacijų sistemų.

Su projekto idėjos pasiūlymu galima pateikti projekto eskizus ir (ar) vizualizaciją, kuri vėliau bus naudojama projekto viešinimui.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą gyventojams, kurie nori teikti projektų idėjų pasiūlymus, teikia Savivaldybės administracija iki paskutinės projektų idėjų pasiūlymų pateikimo dienos. Administracijos darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Konsultacijas telefonu ir el. paštu bendraisiais administraciniais projektų idėjų pasiūlymų pateikimo klausimais teikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Rimvydas Aleknavičius tel. +370 620 33 786, el. p. rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-10 13:39:29