Pasirinkite kalbą

Naujienos

Lizdeikos gimnazija paminėjo Europos kalbų dieną

2022 m. Rugsėjo 29 d.


Rugsėjo 26 dieną Lizdeikos gimnazijoje paminėta Europos kalbų diena, kurios tikslas – suvokti kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą, stiprintų ir išsaugotų turtingą Europos kalbinę ir kultūrinę įvairovę. Be to, gimnazija, kaip akademinė bendruomenė, vykdanti daugelį tarptautinių projektų, suvokia, jog kalbų mokymasis svarbus ne tik gimnazijoje, bet už jos ribų. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, renginiuose, konkursuose. Europos kalbų diena – tai proga mokiniams kitaip pažvelgti į dėstomąjį dalyką, pademonstruoti savo žinias, kūrybiškumą, gebėjimą mąstyti bei susieti mokomąją medžiagą su gyvenimo realijomis.  

Gimnazijos užsienio kalbų grupės mokytojai šiai progai paruošė renginių scenarijų, talkino mokiniams atliekant užduotis. Dienos renginiai vyko dviem srautais. Antrokai gimnazistai dalyvavo veiklose „Kelionė po Europos šalis“, o smalsūs trečiokai rungėsi protų kovose apie Europos kalbas. Veiklas antrų klasių mokiniams sumanė ir padėjo įgyvendinti užsienio kalbų mokytojos: Rima Tarbūnienė, Giedra Urbonienė, Svetlana Sluckienė. Protmūšio trečiokams sumanytojos ir rengėjos užsienio kalbų mokytojos: Inga Veberienė, Vaida Domeikienė, Rasa Remeikienė, Ramunė Mackevičienė. 

Antrokai, gavę dienos užduotis, atliko pažintines veiklas, rengė žodinius pristatymus kitoms klasėms, kūrė plakatą apie burtų keliu išsitrauktą šalį pagal pateiktą planą. Mokiniai entuziastingai ėmėsi veiklų: vieni pagal šalies kontūrą turėjo įvardinti šalies pavadinimą, rasti informacijos apie valstybės sostinę, šalies vadovus, kiti domėjosi šalies kalba, vėliava, gyventojų skaičiumi, treti susipažino su nacionaliniais patiekalais, dar kiti ieškojo informacijos apie įžymius žmones, lankytinas vietas. Taip pat mokiniai turėjo pateikti įdomių faktų apie pristatomą šalį. Didelio antrokų susidomėjimo susilaukė gamtos mokslų užduotys, kuriose mokiniai gilino žinias apie šalių nacionalinius augalus ir gyvūnus. Surinkę ir susisteminę informaciją apie šalį, bendramoksliai kūrė plakatus ir pasirinktos Europos šalies pristatymus. Pasibaigus pristatymams, mokiniai gimnazijos koridoriuje surengė savo darbų parodą. Visi galėjo balsuoti už labiausiai patikusį pristatymą. Po balsavimo paaiškėjo, jog nugalėtojais tapo 2RG klasės mokiniai. 

Protų kovos nepaliko nė vieno abejingo trečioko. Gimnazistai įveikė penkis klausimų turus. Klausimų būta įvairiausių – iš Europos kalbų istorijos, kalbų vartojimo, kalbų įdomybių sričių. Nemažai klausimų buvo pateikta interaktyviu būdu ar garso pristatymuose. Visoms dalyvavusioms komandoms buvo įteikti padėkos raštai, o nugalėtojams įteikti prizai. Renginio metu mokinių rezultatus fiksavo vertinimo komisija. Pirmos vietos nugalėtojais tapo 3E klasės mokiniai, antrąją vietą užėmė 3D klasė, trečiąją vietą pasidalijo 3B ir 3F klasės. Gimnazijos direktorė Ina Bajarauskaitė, įteikdama apdovanojimus, pasidžiaugė, jog gimnazistai iš tiesų nuoširdžiai buvo įsitraukę į veiklas, susidomėję dienos tema. Akcentavo, kad nepamokinės dienos veiklos įgalino mokinius ne tik pademonstruoti akademines žinias ir pasiekimus, bet juos interpretuoti, įtvirtinti, kūrybiškai išreikšti bei plėtoti, taip pat leido ugdytis kompetencijas, reikalingas gyvenimui ir praktinei veiklai.

Europos kalbų dienos minėjimas Lizdeikos gimnazijoje tapo gražia švente, įgalinusia pajusti pažinimo džiaugsmą, leidusia atsiskleisti mokinių kūrybiškumui ir sumanumui. Renginio sėkmę lėmė ir nuoširdus auklėtojų įsitraukimas į mokinių veiklas. 

Lizdeikos gimnazijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-29 08:40:55