Pasirinkite kalbą

Naujienos

Netektis. Anapilin iškeliavo Baisogalos dvarininko Vladislovo Komaro anūkas Vladislovas Sobanskis  (1943–2024)

2024 m. Vasario 22 d.


Anapilin iškeliavo Baisogalos miestelio Garbės pilietis, Baisogalos dvarininko Vladislovo Komaro anūkas, aktyvus visuomenininkas Vladislovas Sobanskis (Vladislav Oskar Andrzej Sobanski). Velionis bus palaidotas vasario 22 d. Varšuvoje.

V. Sobanskis buvo žymus ekonomistas, Varšuvoje baigė finansų magistro studijas ir aspirantūrą. Daugiau nei 40 savo profesinės karjeros metų ėjo vadovaujamas pareigas miesto, šalies ir tarptautinio transporto industrijoje. V. Sobanski, dirbdamas ir išėjęs į pensiją, ėjo įvairias pareigas keliose stebėtojų tarybose, dalyvavo teikiant pagalbą savo tautiečiams užsienyje.

V. Sobanskis aktyviai dalyvavo Lenkijos žemės savininkų asociacijos veikloje (PZT), buvo Varšuvos filialo valdybos ir pagrindinės valdybos nariu.

V. Sobanskis buvo vienas iš pažintinių ir slidinėjimo kelionių organizatorių, domėjosi istorija, menu (ypač žavėjosi Aivazovskio tapyba jūrine tematika), rinko medžiagą apie Lietuvos dvarų ir savo giminės istoriją.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems, visiems pažinojusiems šį ypatingą intelektualų Žmogų...Tesiilsi jo tauri siela ramybėje.

Parengta pagal Inos Stuogės Jansson informaciją

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-22 10:40:07