Pasirinkite kalbą

Naujienos

Pakiršinio dvaro oficinoje – unikali paroda

2024 m. Vasario 22 d.


Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro oficinoje veikia unikali paroda „Senoji liaudies skulptūra“. Parodoje pristatomos privačios kolekcijos dažytos, medinės liaudies skulptūros. Parodoje eksponuojama 100 skulptūrų, kuriose vaizduojami šventieji su ikonografiniais elementais. Ši paroda Lietuvoje eksponuojama pirmą kartą.

Paroda yra puiki proga pamatyti įdomiausias medines skulptūras, surinktas vienoje vietoje, jas palyginti ir giliau suvokti šį vertingą kultūrinį ir religinį palikimą.

Šventųjų skulptūrėlių drožyba tebėra gyva liaudies meno tradicija. Medinių skulptūrų siužetuose šventųjų vaizdavimas turi gilias tradicijas. Liaudies meistrai pasirinkdavo drožti lietuvių liaudies labiausiai garbinamus šventuosius, kurie savo simboline prasme atitiko liaudies psichologiją, o kartais, kaip pažymi, P. Galaunė (Kaunas 1930 m.), „ir prosenovės religijos likusią dvasią, kaip, pavyzdžiui, šv. Agota, primenanti mitologinę Gabiją“. Grupinėse skulptūrėlėse vyrauja Trijų Karalių auka, šventoji Šeima, šv. Juozapas, šv. Jonas Krikštytojas, šv. Pranciškaus Stigmatizacija, šv. Ona, šv. Jurgis, šv. Antanas, šv. Rokas, šv.Florijonas, šv. Izidorius, šv. Martynas. Populiariausios pavienių šventųjų skulptūrėlės šv. Kazimiero, Šv. Jono Nepomuko, šv. Kristoforo, šv. Rapolo Arkangelo, šv. Petro, šv. Barboros ir kt.

Šventųjų skulptūrėlės buvo plačiai paplitusios Žemaitijoje iš akmenų sumūrytose koplytėlėse. Kartais koplytėlės pastatytos ir ant mitologinių akmenų, kaip antai ant akmens „Dievo stalas“. Į koplytėles dažniausiai dėta Dievo Motinos, Švč. Mergelės Marijos (žmonių vadintos „šventa Pana“), kartais ir kitų šventųjų skulptūros. Nedidelės įvairių formų medinės koplytėlės medžiuose buvo populiarios visoje Lietuvoje, tačiau daugiausia jų būta Užnemunėje ir Dzūkijoje. Į tokias koplytėles dažnai buvo įdedamas Rūpintojėlis, Švč. Mergelė Marija. Koplytėlės kabintos kapinių, pakelių, sodybų medžiuose ir turėjo savo paskirtį: kapinėse buvo mirusiojo kapo ir jo atminties ženklas, pakelėse dažniausiai ženklino nelaimingo atsitikimo (dažniausiai žūties) vietą, sodybose globojo šeimos ir ūkio gerovę.

Parodą „Senoji liaudies skulptūra“ Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre galima pamatyti iki šv. Velykų.

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro informacija ir nuotraukos

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-22 19:52:44