Pasirinkite kalbą

Naujienos

Registracija į Ankstyvosios intervencijos programą

2024 m. Balandžio 23 d.


Jei jaunas žmogus vartoja psichoaktyviąsias medžiagas – tai įspėjimas, kad jam reikalinga pagalba formuojant atsakingą požiūrį į minėtų medžiagų vartojimą, dėl to kylančias neigiamas pasekmes ir tolesnį savo gyvenimą.

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras kviečia būti neabejingais jaunų asmenų tėvus ir globėjus, švietimo įstaigų darbuotojus ir kitus specialistus dirbančius su jaunimu bei jų tėvais, nukreipiant 12–18 m. jaunuolius į ankstyvosios intervencijos programą.

Ankstyvosios intervencijos programa skirta 12–18 metų asmenims, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet dar neturintiems priklausomybės nuo šių medžiagų. Programos užsiėmimuose jaunuolis gali apmąstyti savo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą bei galimus kylančių problemų sprendimo būdus.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su alkoholio ar narkotikų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą. Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

Programos ypatumai:

  • Dėmesio centre – asmens elgesio pokyčių pradžia. Tikslas – sustiprinti asmens motyvaciją keistis.
  • Ugdo gebėjimą suvokti riziką, todėl ji padeda jauniems žmonėms keisti požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą.
  • Padeda asmenims, norintiems pakeisti savo elgesį, ieškoti pagalbos ir ją gauti siekiant, kad asmuo netaptų priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų.

Ankstyvosios intervencijos programos eiga:

  • Pradinis pokalbis, kurio tikslas – motyvuoti jaunuolius dalyvauti programoje ir išsiaiškinti jų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumus (trunka iki 30 min., rekomenduojama atvykti, kartu su vienu iš tėvų ar globėjų).
  • 4 praktiniai užsiėmimai grupėje, 1 kartą per savaitę po 2 val.
  • Baigiamasis pokalbis, Programos baigimo pažymėjimų įteikimas.

Artimiausi Ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimai Radviliški rajone planuojami nuo 2024 m. gegužės 7 d., antradieniais 15.00 val.

Programos užsiėmimus ves Radviliškio visuomenės sveikatos biuro psichologė Erika Paškauskaitė  ir visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą Ieva Vileikytė.

REGISTRACIJA:

Atkreipiame dėmesį, kad Ankstyvosios intervencijos programa nesusijusi su priklausomybės ligų gydymu, o tik padeda pakeisti jaunų asmenų požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Todėl labai svarbu nukreipti jauną asmenį į Ankstyvosios intervencijos programą vos tik atsiradus pirmiesiems pabandymams vartoti psichoaktyviąją medžiagą, kol dar nėra priklausomybės. Jei asmuo jau yra priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų, jis turi būti siunčiamas į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir motyvuojamas gydytis.

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-23 14:31:31