Pasirinkite kalbą

Naujienos

Šiaulių vyskupijai – 25!

2022 m. Gegužės 30 d.


Ketvirtį amžiaus gyvuojanti Šiaulių vyskupija savaitgalį minėjo svarbią, ypatingą ir reikšmingą sukaktį. Pasveikinti Šiaulių vyskupija prasmingos sukakties proga sekmadienį vyko ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos delegacija drauge su meru Vytautu Simeliu, administracijos direktore Jolanta Margaitiene.

Skambant pučiamųjų orkestrų muzikai savo muzikinius sveikinimus vyskupijos bendruomenei ir garbingiems svečiams dovanojo scenos žvaigždės Ona Kolobovaitė, Egidijus Bavikinas, Liudas Mikalauskas. Sakralines giesmes atliko radviliškietis Romualds Juzukonis.

Prieš 25 metus Kauno arkikatedroje bazilikoje 48-erių metų kun. Eugenijus Bartulis buvo konsekruotas vyskupu, 1997 m. vasarą įvyko jo iškilmingas pirmojo Šiaulių vyskupo įžengimas į Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą.

Į Šiaulius vykstantis ganytojas buvo iškilmingai sutiktas ties Šiaulių vyskupijos riba, Skėmiuose. Tąkart jo sutiktuvėse dalyvavo ir dabartinis Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis. Vėliau sveikintas vyskupijos miesteliuose: Baisogaloje, Šeduvoje, Radviliškyje, Kairiuose, Šiauliuose.

Pirmuoju vyskupijos kancleriu buvo pakviestas dirbti bažnytinės teisės licenciatas kun. Adolfas Grušas, neseniai grįžęs iš Romos. Sudarytas vyskupijos Tribunolas, įsteigta vyskupijos Ekonomo tarnyba. Dievui laiminant, Šiaulių vyskupijos kurija pradėjo savo darbą.

Šiaulių vyskupo iniciatyva vienas po kito buvo įkurti Katechetikos (1997 m.), Šeimos ir Jaunimo (1998 m.), Katalikų Evangelizacijos centrai, suburti bendradarbiai. Patalpos centrų veiklai buvo nuomojamos iš geranoriškos Šiaulių jėzuitų bendruomenės, kol, 2013 m., persikraustė į naująjį Šiaulių vyskupijos Pastoracijos centrą.  

Šiaulių vyskupijos kūrimo procesas unikalus, mat jo plėtroje aktyviai dalyvavo pasauliečiai. Veikia ,,Caritas“, Šv. Elžbietos katalikių moterų draugija, ateitininkų, samariečių, skautų, Avinėlio užtarėjų draugų bendrijos, blaivystės sąjūdis.

Tikybą vyskupijos moksluose dėsto 141 mokytojas, Šiauliuose veikia dvi katalikiško ugdymo įstaigos: Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla ir ,,Sandoros“ pagrindinė mokykla. Pakruojyje – katalikiškas vaikų darželis mokyklėlė ,,Varpelis“.

Šiaulių vyskupijoje yra nemažai lietuvių tautos tikėjimą liudijančių vietovių, tarp kurių žinomiausias – Kryžių kalnas. Didžiausias sujudimas – paskutinį liepos savaitgalį, kai švenčiami Kryžių kalno atlaidai. Pastaruoju metu Kryžių kalno atlaidai pastoviai vyksta paskutinį liepos sekmadienį. Išvakarėse aplink kalną einamas Kryžiaus kelias.

Šiaulių vyskupijos Šeimų šventės kasmet suburia apie tūkstantį dalyvių iš visų vyskupijos dekanatų: Radviliškio, Kelmės, Pakruojo, Joniškio, Šiaulių.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-30 16:28:57