Pasirinkite kalbą

Naujienos

Skelbiama bendruomeninių organizacijų atstovų atranka į Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą

2023 m. Lapkričio 28 d.


Savivaldybės administracija organizuoja 4 bendruomeninių organizacijų atstovų atranką į Savivaldybės bendruomeninių organizacijų (toliau – BO) tarybą. 

BO taryba sudaroma iš 8 narių laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro BO, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. BO tarybos kadencijos trukmė yra 3 metai. 

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba:

1. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
3. teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
4. atlieka kitas savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatuose nustatytas funkcijas. 

Kviečiame Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas, kurių paskirtis yra per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje, deleguoti savo atstovus į Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą.

Pasiūlymus raštu su pridėtomis asociacijos įstatų kopijomis prašome teikti iki 2023 m. gruodžio 1 d. el. paštu rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-28 15:43:34