Pasirinkite kalbą

Naujienos

Skelbiama nevyriausybinių organizacijų atstovų atranka į Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą

2023 m. Lapkričio 28 d.


Savivaldybės administracija organizuoja 4 nevyriausybinių organizacijų atstovų atranką į Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) tarybą. 

NVO taryba sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei Radviliškio rajono savivaldybėje veikiančių NVO deleguotų atstovų. NVO tarybą sudaro 8 nariai, iš kurių: 4 – Savivaldybės institucijų arba įstaigų atstovai, 4 – nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. 

NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.

Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, NVO taryba vykdo šias funkcijas:

1. teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimo;
2. dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;
3. dalyvauja savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;
4. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;
5. atlieka kitas savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatuose nustatytas funkcijas.

Kviečiame Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas deleguoti savo atstovus į Radviliškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą.

Pasiūlymus raštu su pridėtomis asociacijos įstatų kopijomis prašome teikti iki 2023 m. gruodžio 1 d. el. paštu rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-28 16:17:57