Pasirinkite kalbą

Naujienos

Skelbiamas 2024 m. sveikatos rėmimo programos finansavimo konkursas

2024 m. Vasario 7 d.


Radviliškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad priimamos paraiškos sveikatinimo programoms 2024 metais finansuoti iš Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos.

Programos tikslas ir uždaviniai

Programos tikslasremti visuomenės sveikatos priežiūros priemones, stiprinančias gyventojų sveikatą, mažinančias sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą, formuojančias aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą, užtikrinančias sveikatai palankią aplinką, finansuojant Savivaldybės remiamas visuomenės sveikatos veiklas.

Programos uždaviniai:

 • finansuoti sveikatinimo projektus, stiprinančius gyventojų fizinę ir psichinę sveikatą, gerinančius bendruomenės narių gyvenimo kokybę, mažinančius rizikos veiksnių ir ligų paplitimą, propaguojančius ir formuojančius sveikos gyvensenos įgūdžius pagal visuomenės sveikatos poveikio sritis;
 • finansuoti Programos priemones pagal nustatytą tikslinį finansavimą;
 • vykdyti gyventojų sveikatos mokymą bei sveikos gyvensenos žinių skleidimą, didinti sveikatos raštingumą;
 • stiprinti asmeninę žmogaus atsakomybę už savo sveikatą, ugdant teisingą požiūrį į sveiką gyvenseną.

Programos prioritetinės kryptys

Programos lėšų naudojimo prioritetinės kryptys, kurias nustatė Bendruomenės sveikatos taryba:

Užkrečiamųjų ligų prevencija:

  • tuberkuliozės prevencija;

Psichikos sveikatos stiprinimas:

  • savižudybių ir smurto prevencija;
  • suaugusiųjų psichikos sveikatos stiprinimas;
  • pagalba elgesio, raidos ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams ir šeimoms.

Sveikatai žalingos elgsenos prevencija:

  • alkoholio prevencija;
  • rūkymo prevencija;
  • narkotinių medžiagų vartojimo prevencija.

Prevencinės priemonės sveikatos stiprinimui:

  • onkologinių susirgimų prevencija;
  • širdies ir kraujagyslių ligų prevencija;
  • nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija;
  • fizinio aktyvumo skatinimas.

Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas:

  • nutukimo prevencija;
  • burnos higienos įgūdžių ugdymas ir burnos ertmės organų ligų profilaktika;
  • priklausomybės nuo ekranų prevencija;
  • psichikos sveikatos stiprinimas;
  • kūdikių žindymo skatinimas;
  • sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų bendruomenių plėtros skatinimas, bei jų fizinės ir emocinės aplinkos gerinimas;
  • menstruacijų higienos priemonių aprūpinimas ugdymo įstaigose;
  • užkrečiamų ligų prevencija, tinkamo mikroklimato užtikrinimas klasėse.

Naujo vaikų mitybos organizavimo modelio plėtra Radviliškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose. Krypties temos:

  • jaukių maitinimo erdvių kūrimas;
  • švediško stalo principo diegimo skatinimas;
  • darbo vietų modernizavimas;
  • ugdymo įstaigų virtuvės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas;
  • virtuvės inventoriaus, įrangos ir įrankių įsigijimas.

Neplanuoto nėštumo prevencija.

Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa:

Paraiškas gali teikti Radviliškio rajono savivaldybės įstaigos, visuomeninės organizacijos, gyventojų bendruomenės.

Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo, projektų finansavimo, lėšų skyrimo, vertinimo komisijos ir atskaitomybės tvarkos aprašas:

Paraiškos registruojamos Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje, 313 kabinete, Aušros a. 10, Radviliškyje, iki 2024 metų vasario 29 dienos.

2024 m. vasario 7 d. Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-70 (2.5 E) „Dėl Visuomenės sveikatos programų, finansuojamų iš Radviliškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, 2024 metų konkurso paskelbimo“

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-07 17:07:17