Pasirinkite kalbą

Naujienos

Trečioji projekto „Lyderių laikas 3“ Radviliškio rajono savivaldybės kūrybinės komandos konsultacija

2019 m. Birželio 6 d.


Projekto „Lyderių laikas 3“ Radviliškio rajono savivaldybės kūrybinės komandos trečioji konsultacija vyko 2019 m. gegužės 31 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje. Konsultacijoje dalyvavo kūrybinės komandos nariai, tyrėjas S. Balčiūnas, savivaldybių grupės kuratorė R. Pavlavičienė, projekto konsultantai dr. S. Vaičekauskienė ir N. Airošius.

Konsultacijos paskirtis – pasitelkiant tyrėjų pateiktus Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų profesinio kapitalo raiškos matavimo rezultatus ir įžvalgas apie gryninamą temą „Patirtinis mokymas(-is) – ugdymo sėkmei“, rajono švietimo būklės duomenis, įsivertinti pokyčio temos aktualumą bei suformuluoti pokyčio projekto viziją.

Tyrėjas S. Balčiūnas apžvelgė švietimo sistemos kaitos kryptis ir kelius, pristatė Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų profesinio kapitalo raiškos matavimo rezultatus ir įžvalgas apie gryninamą pokyčio projekto temą „Patirtinis mokymas(-is) – ugdymo sėkmei“. Kūrybinės komandos nariai aptarė tyrėjo S. Balčiūno pristatytą informaciją, skaitytą literatūrą, dalijosi mintimis apie patirtinį mokymąsi ir gryninamos pokyčio projekto temos aktualumą.

Kūrybinės komandos vadovė J. Steponavičienė pristatė rajono 2016–2018 m. valstybinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, bendrojo ugdymo mokyklų išorės vertinimo, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo duomenų analizę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas rajono švietimo kokybei tobulinti, aptarta, ką mums sako duomenys.

Konsultantas N. Airošius pateikė savo įžvalgas apie patirtinį mokymą (-si),  paaiškino, kas yra vizija, kokie yra įkvepiančios, tinkamai suformuluotos vizijos požymiai ir organizavo aktyvią veiklą, skirtą pokyčio projekto vizijos formulavimui. Kūrybinės komandos nariai suformulavo du pirminius vizijos variantus, tačiau nei viena formuluote nebuvo patenkinti.

Susitarta pokyčio projekto vizijos formulavimą nukelti į ketvirtą konsultaciją, vyksiančią rugpjūtį, ir iki jos išsianalizuoti rajono mokyklų pažangos ataskaitas, įsivertinti ugdymo patrauklumo didinimo patirtis rajono mokyklose, toliau skaityti aktualią literatūrą.

Judita Steponavičienė,
kūrybinės komandos vadovė

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-29 17:39:45