Pasirinkite kalbą

Naujienos

Viešajam svarstymui teikiamas Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano pakeitimo projektas

2024 m. Vasario 21 d.


Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei kitų teisės aktų reikalavimais, atliko savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų būklės analizę ir parengė Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-609 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), pakeitimus (pakeitė 1 priedą, parengė 4 priedą,) ir teikia juos viešajam svarstymui:

  1. Bendrojo plano 1 priedo „Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metų priemonių planas“ projektas (pdf formatas);
  2. Bendrojo plano 4 priedo „Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų būklės analizė 2024 m.“ projektas (pdf formatas).

Kviečiame argumentuotus pasiūlymus dėl Bendrojo plano 1 ir 4 priedų projektų teikti iki 2024 m. vasario 26 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui el. p. ieva.razinskiene@radviliskis.lt.

Bendrojo plano 1 ir 4 priedų projektai bus tobulinami, atsižvelgiant į raštu mokyklų bendruomenių pateiktus prašymus ir kitų suinteresuotų asmenų pateiktus siūlymus, jeigu šie neprieštaraus Lietuvos Respublikos švietimo įstatymui, Taisyklėms ir kitiems teisės aktams.

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-21 14:34:19