Pasirinkite kalbą

Naujienos

Žurnalistų etikos sargai vėl nubaudė politiko G. Lipnevičiaus valdomą laikraštį

2024 m. Vasario 12 d.


Visuomenės informavimo etikos komisija priėmė nepalankų sprendimą dėl laikraštyje „Radviliškio kraštas“ paskelbtos publikacijos „Pirmieji valdančiųjų „didieji“ darbai“. Ši žiniasklaidos priemonė priklauso politiko, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus valdomai viešajai įstaigai VšĮ „Radviliškio rajono paramos centras“. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės  sistemos duomenimis, politikas G. Lipnevičius yra atsakingas už laikraščio „Radviliškio kraštas“ turinį. 

Konstatavo net trijų Etikos kodekso straipsnių pažeidimus

Publikacijoje „Pirmieji valdančiųjų „didieji“ darbai“ parašyta netiesa, esą rajono meras buvo pagautas „Vynotekoje“ perkantis alkoholinius gėrimus už mokesčių mokėtojų pinigus. Visuomenės informavimo etikos komisija nustatė, kad minėtoje publikacijoje buvo paskleista netiksli ir neteisinga informacija, todėl buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, kad gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.  

Kadangi kritikuojamam asmeniui nebuvo suteikta galimybė patikslinti arba paneigti galimai neteisingą informaciją, Visuomenės informavimo etikos komisija nusprendė, kad laikraščio leidėjas pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnį.

Be to, Visuomenės informavimo etikos komisija konstatavo, kad paskelbus publikaciją buvo siekiama spręsti asmeninius G. Lipnevičiaus reikalus bei galimai suvesti sąskaitas su politiniais oponentais, o tai laikytina Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 53 straipsnio pažeidimu. Šis straipsnis draudžia žurnalistams visuomenės informavimo priemones naudoti savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti. 

„Pažymėtina, jog tai nėra pirmoji laikraščio „Radviliškio kraštas“ publikacija, kurioje neigiamai atsiliepiama apie politinius G. Lipnevičiaus oponentus ir nesuteikiama galimybė pareikšti atsakomąją nuomonę“, - teigia žurnalistų etikos sargai.  

Visuomenės informavimo etikos komisija įpareigojo laikraščio „Radviliškio kraštas“ leidėją paskelbti šį sprendimą savo laikraštyje.

Sprendimas dar gali būti apskųstas administraciniam teismui.     

Pažeidė pagrindinius visuomenės informavimo principus

Pastaraisiais mėnesiais tai ne pirmas G. Lipnevičiaus valdomam laikraščiui „Radviliškio kraštas“ nepalankus žurnalistų etikos sargų sprendimas.   

2023 metų gruodžio 29 dieną Žurnalistų etikos inspektorius priėmė nepalankų sprendimą dėl laikraštyje „Radviliškio kraštas“ paskelbtos publikacijos „G. Lipnevičius: „Kviečiu visus vykti autobusais nemokamai“ ir portale www.radviliskiokrastas.lt paskelbtos tos pačios publikacijos „G. Lipnevičius: „Kviečiu visus vykti autobusais nemokamai“. 

Žurnalistų etikos inspektorius pripažino, kad viešosios informacijos rengėjas, paskelbdamas minėtą publikaciją, pažeidė reikalavimą skleisti tik tikslią, teisingą ir nešališką informaciją, todėl pripažintina, jog paskelbta informacija buvo pažeisti pagrindiniai visuomenės informavimo principai.

„Nagrinėjamu atveju visuomenės informavimo priemone pasinaudota kaip įrankiu – nurodant, kad G. Lipnevičius dalyvavo renginyje, pritraukiamas papildomas dėmesys jo atžvilgiu. Tokiu būdu sąmoningai dirbtinai sukurtas palankus įvaizdis apie G. Lipnevičių, kaip politiką. Taigi, šiuo atveju, publikacijoje akivaizdžiai manipuliuojama informacija, iš dalies iškreipiant tikrus faktus. Atsižvelgiant į tai, kad nuo sudaromo įvaizdžio apie politiką tiesiogiai priklauso rinkėjų požiūris į jį, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju faktiniais duomenimis manipuliuota tikslingai – norint suklaidinti skaitytoją. Iš to, kas aptarta, akivaizdu, kad publikacija manipuliuojama informacija sukuriant regimybę, kad G. Lipnevičius dalyvavo renginyje, bendravo su miesto gyventojais ir kvietė juos vykti nemokamu viešuoju transportu, nors iš tiesų ne tik nebendravo su miesto gyventojais, bet apskritai renginyje nedalyvavo. Tai rodo, kad pateikiant informaciją kryptingai siekta gauti naudos užsitikrinant visuomenės teigiamą požiūrį į G. Lipnevičių, kaip politiką. Taigi, publikacijoje pateikiant informaciją kryptingai siekta suklaidinti visuomenę dėl G. Lipnevičiaus veiksmų“, - konstatavo Žurnalistų etikos inspektorius. 

Žurnalistų etikos inspektorius įspėjo viešosios informacijos rengėją VšĮ „Radviliškio rajono paramos centras“ dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pažeidimo ir pareikalavo pašalinti pažeidimą – iš interneto svetainės www.radviliskiokrastas.lt pašalinti neteisingą, netikslią ir šališką informaciją.

Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-12 14:14:52