Pasirinkite kalbą

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis

2023-2024 M. VYKDOMŲ AKREDITUOTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

2022 m. sausio 10 d. LR švietimos, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-46 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dažniausi tėvų klausimai apie neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) krepšelį
1. Kas yra neformalaus vaikų švietimo krepšelis, koks jo dydis? Nuo kada jis įvestas? 

NVŠ krepšelis įvestas 2015 m. spalio 1 d., tam skirta 3,240 mln. eurų. 2016 m. skirta 9,7 mln. eurų. NVŠ krepšelis – tai valstybės skiriamos tikslinės lėšos neformaliajam vaikų švietimui (būreliams). Šios lėšos yra skiriamos savivaldybėms, atsižvelgiant į mokinių skaičių. Krepšelio vidutinis dydis yra 15 eurų vienam vaikui per mėnesį, tačiau savivaldybės gali nustatyti ir kito dydžio krepšelį. Bet jis turi būti ne mažesnis nei 10 eurų ir ne didesnis, nei 20 eurų.

2. Kur rasti informacijos apie būrelius, finansuojamus NVŠ lėšomis?

Savivaldybės, įvertinusios pateiktų būrelių programas, finansuojamų programų (būrelių) sąrašą skelbia savo interneto svetainėse kartu su kontaktine informacija būsimiems būrelių dalyviams.
Būrelių sąrašus taip pat galima rasti ir AIKOS svetainėje.

Būrelį galima išsirinkti pagal pageidaujamą savivaldybę, ugdymo kryptį (pvz., sportas, šokis ir pan.). 

3. Kur kreiptis tėvams, išsirinkus būrelį, kad galėtų pasinaudoti NVŠ krepšeliu?

Išsirinkus būrelį iš savivaldybės finansuojamų būrelių sąrašo, reikia susisiekti su būrelio organizatoriais (įstaiga, organizacija ar laisvuoju mokytoju) ir pasirašyti vaiko ugdymo sutartį.

4. Kokie būreliai finansuojami NVŠ lėšomis?

Tik tie būreliai, kurių sąrašas skelbiamas savivaldybių tinklalapiuose. Jei vaikas jau lanko būrelį ir jis visiškai finansuojamas tėvų lėšomis, tėvai gali inicijuoti, kad būrelio organizatoriai pateiktų programą įvertinti savivaldybei ir taip būtų sudaryta galimybė gauti NVŠ tikslinį finansavimą vaikams ugdyti.

5. Kodėl NVŠ lėšomis nefinansuojamos meno ir sporto mokyklos?

Dažniausiai šiose mokyklose vaikai lanko ne būrelius, o mokosi pagal ilgalaikę kelerius metus trunkančią formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą. Tokia programa nėra finansuojama tikslinėmis NVŠ lėšomis. Didžiąją šios programos dalį kompensuoja savivaldybė, tėvai moka 10–12 procentų.

Tačiau muzikos, meno, dailės ar sporto mokyklos taip pat gali organizuoti ir būrelius. Jei jie skelbiami savivaldybių būrelių sąrašuose, tai vaikai, pasirinkę tokį būrelį, gali gauti finansavimą.

6. Ar tėvams mažėja mokestis, jei būrelis gauna NVŠ lėšų?

Nuo 2016 m. mokestis, jei programa finansuojama NVŠ krepšelio lėšomis, turi mažėti. Tai turi atsispindėti sutartyje, todėl tėvai, prieš pasirašydami sutartį ar ją pratęsdami, turi ją atidžiai perskaityti.

7. Ar gali vaikas NVŠ krepšelio lėšomis lankyti kelis būrelius? 

Vaikas gali lankyti daug būrelių, tačiau tikslinėmis NVŠ lėšomis – tik vieną. 

8. Kas tiesiogiai atsakingas už būreliams skiriamų NVŠ lėšų kontrolę?  

Savivaldybė. 

9. Kodėl skirtingose savivaldybėse – skirtingi NVŠ krepšelio dydžiai?  

Rekomenduoja lėšų suma mokiniui yra 15 eurų, tačiau savivaldybės, atsižvelgdamos į norinčių dalyvauti vaikų skaičių, gali nusistatyti kitą sumą, tačiau ne mažesnę nei 10 eurų ir ne didesnę, nei 20 eurų.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-14, 10:17:27