Pasirinkite kalbą

NVO naujienos

Skelbiamas antrasis atrankos etapas į programą „Verta“ nevyriausybinėms organizacijoms

2023 m. spalio 11 d.

Skelbiamas antrasis atrankos etapas į programą „Verta“ nevyriausybinėms organizacijoms (yra svarbių taisyklių pasikeitimų!)

Iki lapkričio 6 d. laukiame nevyriausybinių organizacijų užpildytų anketų dalyvauti Atviros Lietuvos fondo vykdomoje programoje „VERTA!“, finansuojamoje iš Europos Komisijos. NVO atstovai kviečiami dalyvauti ilgalaikėje gebėjimų stiprinimo programoje – „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“, sėkmingai ją pabaigę pretenduos gauti finansavimą savo veikloms įgyvendinti (iki 30000 Eur). Apie programą: https://olf.lt/verta/

Plačiau


Kvietimas teikti paraiškas Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo, kitų nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkursui

2023 m. spalio 11 d. 

Radviliškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo, kitų nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkursui ateinančių metų finansavimui gauti (toliau – Konkursas).

Paraiškų priėmimo laikas  - 2023 m. spalio 11 d. – 2023 m. lapkričio 10 d.

Paraiškų pateikimo būdai:

  • elektronine versija el. pašto adresu – informacija@radviliskis.lt (tik pasirašyta el. parašu).
  • kaip popierinis dokumentas pateikiamas Savivaldybės administracijos priimamajame, adresu Aušros a. 10, Radviliškis.

Paraiška turi būti pateikta pagal patvirtintą formą. Projekto paraiška turi būti surišta (susegta), puslapiai sunumeruoti, patvirtinta projektą teikiančios NVO antspaudu ir vadovo parašu. Prie projekto turi būti pridėti visi priedai, nustatyti paraiškos formoje. Pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos NVO antspaudu ir vadovo parašu.

Plačiau


Informacinis renginys aptarti NVO finansavimo galimybes Radviliškio rajone (atšaukta)

2023 m. rugsėjo 5 d. 

Renginio data: rugsėjo 14 d. 17.00 val. 

Renginio vieta: Radviliškio rajono savivaldybės didžioji salė (Aušros a. 10)

Programoje:

Projektų rašymo ypatumai, NVO striprinimas, Bendradarbiavimo galimybės, NVO statuso įregistravimas Registrų centre, kiti rūpimi klausimai.

Klausimus ir siūlymus NVO atstovais gali siųsti el. paštu rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt iki rugsėjo 12 d. 

Registracija į renginį iki rugsėjo 12 d. 


Kviečiame nevyriausybines organizacijas įregistruoti NVO statusą

2023 m. rugpjūčio 30 d. 

Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (NVO) Registrų centre  gali nemokamai įregistruoti NVO statusą, žymą, leidžiančią lengviau identifikuoti naudą visuomenei kuriančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas.

Neatlygintinai įregistruoti NVO statusą nevyriausybinei organizacijai paprasta - viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondo ar kito juridinio asmens vadovas tai gali padaryti  prisijungęs prie Registrų centro savitarnos.

Pateikti prašymą įregistruoti NVO žymą nevyriausybinių organizacijų atstovai gali ir atvykę į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių.

Nevyriausybinės organizacijos žymos įregistravimo juridinių asmenų registre instrukcija

2023 m. rugpjūčio 30 d. 

Radviliškio rajono savivaldybės nevyriausybinės organizacijos kviečiamos atnaujinti savo kontaktinius duomenis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija kviečia Radviliškio rajono nevyriausybines organizacijas atnaujinti savo kontaktinius duomenis (pavadinimą, adresą, el. paštą, tel. nr., bendruomenės narių sąrašą, kitą Jūsų nuomone svarbią informaciją). Gautais kontaktiniais duomenimis nevyriausybinėms organizacijoms bus teikiama aktuali Savivaldybės informacija.

Taip pat dalis duomenų (pavadinimas, adresas, el. paštas, tel. numeris, vadovo vardas ir pavardė) bus skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-11, 13:47:31