Pasirinkite kalbą

Pedagogai

Viena svarbiausių švietimo kokybės sąlygų yra mokytojų dalykinė ir profesinė kompetencija. Mokytoją – žinių turėtoją ir perteikėją keičia mokytojas – mokymosi organizatorius, mokymosi galimybių kūrėjas, mokymosi patarėjas, partneris, tarpininkas tarp mokinio ir įvairių šiuolaikinių informacijos šaltinių. Kartu mokytojas dabarties visuomenėje išlieka ir ugdytojas, gyvenimo tiesų liudytojas, perduodantis tradiciją bei mokantis ją kūrybingai plėtoti.

Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, dirbantys pagrindinėse pareigose, ir jų išsilavinimas 2018–2022 metais

Mokslo metai Pedagogų skaičius Išsilavinimas
Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis
2021–2022 363 360 3 0
2020-2021 384 381 3 0
2019-2020 398 393 5 0
2018-2019 401 395 6 0

Duomenų šaltinis: ŠVIS


Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokslo metai Atestuotų mokytojų skaičius Kvalifikacinės kategorijos Neatestuotų mokytojų skaičius
Mokytojų Vyresniųjų mokytojų Mokytojų metodininkų Mokytojų ekspertų
2021–2022 347 25 111 190 21 18
2020-2021 360 24 121 195 20 25
2019-2020 368 10 104 218 20 16
2018-2019 376 13 134 214 15 25

Duomenų šaltinis: ŠVIS

Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-18, 14:49:45