Pasirinkite kalbą

Nekilnojamųjų daiktų pardavimo vieši aukcionai

Elektroniniai aukcionai vykdomi aukciono sąlygose nurodytu laiku informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik įregistruoti aukciono dalyviai.

Dalyvių registravimasis į elektroninį aukcioną vykdomas aukciono sąlygose nurodytu laikotarpiu asmeniui prisijungiant specialiojoje interneto svetainėje (www.evarzytynes.lt) ir patvirtinant savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.

Tiesioginių aukcionų dalyvių registracija vyksta aukciono sąlygose nurodytu laikotarpiu Radviliškio rajono savivaldybės patalpose.

Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, pateikia šių dokumentų kopijas:

  1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu (pateikiamas tik registracijos į tiesioginį aukcioną metu, prašymo įregistruoti aukciono dalyviu forma). Prašymo forma (.docx formatas);

  2. juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

  3. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

  4. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

  5. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

  6. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);

  7. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną, turi pateikti 1, 5, 6 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų kopijas.

Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti nurodytų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, notarui, tvirtinančiam turto pirkimo pardavimo sutartį.

Asmenys, ketinantys dalyvauti elektroniniuose aukcionuose, su elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo naudotojų instrukcija gali susipažinti tinklalapyje https://www.evarzytynes.lt/evs/instructions.do, dažniausiai užduodamais klausimais tinklalapyje http://info.registrucentras.lt/faq/evs

Darbuotoja, atsakinga už informacijos teikimą – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Justė Kriuklienė, tel. (8 422) 69 016, el. paštas [email protected].


Vykdomi aukcionai

Radviliškio rajono savivaldybė viešo aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą: 

Turto nuotrauka Turtas ir jo adresas Pradinė pardavimo kaina, Eur Dalyvių registracijos pradžios / pabaigos data ir laikas Aukciono pradžios / pabaigos data ir laikas
Šniūraičių k. esantis aerodromas

Parduodamas oro uostas – aerodromas, esantis Šniūraičių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.

47 961

2023-01-17,
00:00 val. /

2023-01-18,
23:59 val.

2023-01-20,
9:00 val. /

2023-01-20,
13:59 val.

Parduodamas pastatas-vaistinė su pagalbinio ūkio pastatais

Parduodamas pastatas-vaistinė su pagalbinio ūkio pastatais (sandėliu, garažu, ūkiniu pastatu, viraline, daržine, malkine, kiemo statiniais) ir jiems priskirtas 0,0863 ha žemės sklypas, esantys Liaudos g. 6, Pociūnėlių mstl., Skėmių sen., Radviliškio r. sav.

1 600

2023-01-17,
00:00 val. /

2023-01-18,
23:59 val.

2022-01-20,
9:00 val. /

2023-01-23,
13:59 val.

Parduodamas 3 k. butas

Parduodamas 3 k. butas su priklausiniais (tvartu su tremperiu, malkine, 1/2 dalimi kiemo statinių), esantys Vilties g. 22-2, Ožaičių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.

300

2023-01-17,
00:00 val. /

2023-01-18,
23:59 val.

2023-01-20,
9:00 val. /

2023-01-23,
13:59 val.

Parduodamas 3 k. butas

Parduodamas 3 k. butas, esantis Tuopų g. 6-6, Augmėnų k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.

700

2023-01-17,
00:00 val. /

2023-01-18,
23:59 val.

2023-01-20,
9:00 val. /

2023-01-23,
13:59 val.

Parduodamas 2 k. butas

Parduodamas 2 k. butas, esantis Tuopų g. 6-7, Augmėnų k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.

550

2023-01-17,
00:00 val. /

2023-01-18,
23:59 val.

2023-01-20,
9:00 val. /

2023-01-23,
13:59 val.

Pastato nuotrauka

Parduodama 28/1000 dalis prekybos centro pastato bei išnuomojama dalis (0,0048 ha iš 0,1699 ha) jiems priskirto valstybinio žemės sklypo, esančių Pergalės g. 18, Sidabravo mstl., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.

1 100

2023-01-17,
00:00 val. /

2023-01-18,
23:59 val.

2023-01-20,
9:00 val. /

2023-01-23,
13:59 val.

Patalpos nuotrauka

Parduodamas 2 k. butas su 1/4 dalimi ūkinio pastato, esantys Aido g. 1-4, Pakiršinėlio k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.

800

2023-01-17,
00:00 val.
/

2023-01-18,
23:59 val.

2023-01-20,
9:00 val. /

2023-01-23,
13:59 val.

Patalpos nuotrauka

Parduodamas gyvenamasis namas, esantis Beržų g. 11, Beinoriškio k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., su priklausiniais (1/2 ūkinių pastatų), esančių Beržų g. 12, Beinoriškio k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.

710

2023-01-17,
00:00 val. /

2023-01-18,
23:59 val.

2023-01-20,
9:00 val. /

2023-01-23,
13:59 val.

Pastato nuotrauka

Parduodamas 1 k. butas, esantis Beržų g. 7-3, Beinoriškio k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.

250

2023-01-17,
00:00 val. /

2023-01-18,
23:59 val.

2023-01-20,
9:00 val. /

2023-01-23,
13:59 val.

Pastato nuotrauka

Parduodamas 1 k. butas, esantis Beržų g. 7-4, Beinoriškio k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.

280

2023-01-17,
00:00 val. /

2023-01-18,
23:59 val.

2023-01-20,
9:00 val. /

2023-01-23,
13:59 val.

Pastato nuotrauka

Parduodamas 1 k. butas, esantis Beržų g. 8-2, Beinoriškio k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.

260

2023-01-17,
00:00 val. /

2023-01-18,
23:59 val.

2023-01-20,
9:00 val. /

2023-01-23,
13:59 val.

Pastato nuotrauka

Parduodamas 3 k. butas, esantis Beržų g. 8-4, Beinoriškio k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.

490

2023-01-17,
00:00 val. /

2023-01-18,
23:59 val.

2023-01-20,
9:00 val. /

2023-01-23,
13:59 val.

Pastato nuotrauka

Parduodamas 2 k. butas, esantis Vedreikių g. 18-3, Vedreikių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.

440

2023-01-17,
00:00 val. /

2023-01-18,
23:59 val.

2023-01-20,
9:00 val. /

2023-01-23,
13:59 val.

Elektroninių aukcionų dalyvių registracija ir aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik įregistruoti aukciono dalyviai.

Dalyvių registravimasis į elektroninį aukcioną vykdomas aukciono sąlygose nurodytu laikotarpiu asmeniui prisijungiant specialiojoje interneto svetainėje (www.evarzytynes.lt) ir patvirtinant savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.

Darbuotoja, atsakinga už informacijos teikimą – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Justė Kriuklienė, tel. (8 422) 69 016, el. paštas [email protected].

Viešame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas

Radviliškio rajono savivaldybės 2022 m. birželio 23 d. tarybos sprendimas Nr. 764 „Dėl viešame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“.

Viešame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto pavadinimas, unikalus numeris

Adresas

2022-06-30 nekilnojamojo turto likutinė vertė (eurais)

1.

Butas, unikalus Nr. 4400-0368-3642:4969, su priklausiniais (1/7 dalimi ūkinių pastatų, unikalūs Nr. 7197-0012-8069, 7197-0012-8076 ir 7197-0012-8080, 1/7 dalimi šulinio, unikalus Nr. 7197-0012-8090)

Vileikių k. 12-1, Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.

9,15

2.

Butas, unikalus Nr. 4400-0368-4037:4972, su priklausiniais (1/7 dalimi ūkinių pastatų, unikalūs Nr. 7197-0012-8069, 7197-0012-8076 ir 7197-0012-8080, 1/7 dalimi šulinio, unikalus Nr. 7197-0012-8090)

Vileikių k. 12-3, Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.

5,97

3.

Butas, unikalus Nr. 4400-0368-4159:4973, su priklausiniais (1/7 dalimi ūkinių pastatų, unikalūs Nr. 7197-0012-8069, 7197-0012-8076 ir 7197-0012-8080, 1/7 dalimi šulinio, unikalus Nr. 7197-0012-8090)

 

Vileikių k. 12-6, Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.

5,18

4.

Butas, unikalus Nr. 4400-0368-3783:4971, su priklausiniais (1/7 dalimi ūkinių pastatų, unikalūs Nr. 7197-0012-8069, 7197-0012-8076 ir 7197-0012-8080, 1/7 dalimi šulinio, unikalus Nr. 7197-0012-8090)

Vileikių k. 12-7, Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.

4,77

5.

Pastatas-mokykla, unikalus Nr. 4400-1317-4668, konteinerinė katilinė, unikalus Nr. 4400-2072-1955, šilumos tiekimo tinklai, unikalus Nr. 4400-2070-7313

Gomertos g. 1, Šaukoto mstl., Radviliškio r. sav.

179 978,52

78 230,92

1 427,30

6.

Pastatas-mokykla, unikalus Nr. 4400-1290-9405, konteinerinė katilinė, unikalus Nr. 4400-2071-4672, šilumos tiekimo tinklai, unikalus Nr. 4400-2070-7324, kiemo aikštelė, unikalus Nr. 4400-1297-5623

Ateities g. 2, Pakalniškių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav.

248 072,40

70 653,11

7.

Pastatas-vaistinė, unikalus Nr. 7193-7006-0010, su pagalbinio ūkio pastatais: sandėliu, garažu, ūkiniu pastatu, viraline, daržine, malkine, kiemo statiniais, unikalūs Nr. atitinkamai: 7193-7006-0021, 7193-7006-0032, 7193-7006-0043, 7193-7006-0054, 7193-7006-0065, 7193-7006-0076, 7193-7006-0087

Liaudos g. 6, Pociūnėlių mstl., Skėmių sen., Radviliškio r. sav.

394,71

8.

Butas, unikalus Nr. 4400-0532-8532:2776, su priklausiniais (tvartu su tremperiu, unikalus Nr. 7197-0033-0034, malkine, unikalus Nr. 7197-0033-0056, 1/2 dalimi kiemo statinių, unikalus Nr. 7197-0033-0067)

Vilties g. 22-2, Ožaičių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.

173,39 

9.

Butas, unikalus Nr. 7197-1004-5013:0007

Tuopų g. 6-6, Augmėnų k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.

37,74

10.

Butas, unikalus Nr. 7197-1004-5013:0008

Tuopų g. 6-7, Augmėnų k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.

26,70

11.

Oro uostas – aerodromas, unikalus Nr. 4400-5635-0179

Šniūraičių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.

262,90

135,30

897,98

12.

28/1000 dalis prekybos centro pastato, unikalus Nr. 7199-1002-8010

Pergalės g. 18, Sidabravo mstl., Radviliškio r. sav.

10 750,28

13.

Butas, unikalus Nr. 4400-0538-4150:3144, su priklausiniu (1/4 dalimi ūkinio pastato, unikalus Nr. 7197-1016-4026)

Aido g. 1-4, Pakiršinėlio k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.

24,97

14.

Gyvenamasis namas, unikalus Nr. 4400-4654-5066, su priklausiniais (1/2 dalimi ūkinio pastato, unikalus Nr. 4400-4654-5099, 1/2 dalimi ūkinio pastato, unikalus Nr. 4400-4657-3193)

Beržų g. 11, Beinoriškio k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.

7,76

15.

Butas, unikalus Nr. 4400-0527-3583:2533

Beržų g. 7-3, Beinoriškio k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.

1,76

16.

Butas, unikalus Nr. 4400-0527-3629:2534

Beržų g. 7-4, Beinoriškio k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.

1,76

17.

Butas, unikalus Nr. 4400-0482-6650:6965

Beržų g. 8-2, Beinoriškio k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.

0,00

18.

Butas, unikalus Nr. 4400-0527-3483:2529

Beržų g. 8-4, Beinoriškio k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.

0,00

19.

Butas, unikalus Nr. 7196-5009-7015:0003

Vedreikių g. 18-3, Vedreikių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.

10,30

20.

Butas, unikalus Nr. 7193-0013-7010:0002, su priklausiniu (1/2 dalimi tvarto, unikalus Nr. 7193-0013-7020)

Jasonių k. 5-2, Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav.

1,54 

21.

Butas, unikalus Nr. 4400-2163-2948:4232, su priklausiniais (1/3 dalimi kiemo statinių, unikalus Nr. 7193-0013-8118)

Volungės g. 2-3, Pajulių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav.

0,00

22.

Gyvenamasis namas (trijų butų pastatas), unikalus Nr. 4400-4938-3246, su priklausiniais (ūkiniu pastatu, unikalus Nr. 4400-5026-9144, lauko tualetu, unikalus Nr. 4400-5026-9166, šuliniu, unikalus Nr. 4400-5026-9155)

Hipodromo g. 3, Raudondvario k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav.

0,29 

23.

Butas, unikalus Nr. 4400-0387-1632:5858, su priklausiniais (1/3 dalimi ūkinio pastato, unikalus Nr. 7194-0015-3028, 1/3 dalimi ūkinio pastato, unikalus Nr. 7194-0015-3039, 1/3 dalimi ūkinio pastato, unikalus Nr. 7194-0015-3040)

Vileikių k. 11-3, Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.

7,64

24.

Butas, unikalus Nr. 7196-7004-3016:0002, su priklausiniu (1/4 dalimi tvarto, unikalus Nr. 7196-7004-3020)

Rudžių k. 5-4, Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.

377,41

25.

Butas, unikalus Nr. 4400-0402-4915:7147

Pašakių g. 51-5, Pašakių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav.

0,00

26.

Butas, unikalus Nr. 4400-0402-4891:7146

Pašakių g. 51-4, Pašakių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav.

0,00

27.

Butas, unikalus Nr. 4400-0402-4876:7144

Pašakių g. 51-2, Pašakių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav.

0,00

28.

Administracinis pastatas, unikalus Nr. 7197-3016-0013

Dvaro g. 9, Daugėlaičių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.

0,00

29.

14870/30708 dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. 7190-0029-5010

Dvaro g. 8, Šniūraičių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.,

5 142,28

30.

Bendrabutis, unikalus Nr. 7195-6006-2019

Liepų g. 16, Tyrulių mstl., Tyrulių sen., Radviliškio r. sav.

23 415,20

 

Viešo aukciono būdu parduotas nekilnojamasis turtas
2022 m.
Turtas ir jo adresas Pradinė pardavimo kaina /  didžiausia pasiūlyta kaina, Eur Dalyvių registracijos pradžios / pabaigos data ir laikas Aukciono pradžios / pabaigos data ir laikas
2 k. butas su 1/14 dalimi sandėlio, esantis Liepų g. 19-1, Tyrulių mstl., Radviliškio r. sav.  440 / 440

2022-01-25,
00:00 val. /

2022-01-26,
23:59 val.

2022-01-25,
00:00 val. /

2022-01-26,
23:59 val.

Pastatas – pirtis, esantis Ropokalnio g. 4, Vėriškių k., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav. 2 100 / 2 250

2022-02-22,
00:00 val. /

2022-02-23,
23:59 val.

2022-02-25,
9:00 val. /

2022-02-28,
13:59 val. 

2 k. butas su bendro naudojimo patalpomis, esantis Pašakių g. 51-3, Pašakių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav. 103 / 750

2022-02-22,
00:00 val. /

2022-02-23,
23:59 val.

2022-02-25,
9:00 val. /

2022-02-28,
13:59 val.

3 k. butas, esantis Kapų g. 10-2, Radviliškio m. 1 020 / 1 570 2022-02-22,
00:00 val. /

2022-02-23,
23:59 val.

2022-02-25,
9:00 val. /

2022-02-28,
13:59 val.

2 k. butas, esantis M. Valančiaus g. 2-5, Radviliškio m. 1 140 / 1 140 2022-02-22,
00:00 val. /

2022-02-23,
23:59 val.

2022-02-25,
9:00 val. /

2022-02-28,
13:59 val.

3 k. butas su priklausiniais (1/7 dalimi trijų ūkinių pastatų ir 1/7 dalimi šulinio), esantis Vileikių k. 12-1, Sidabravo sen., Radviliškio r. sav. 330 / 3 000

2022-11-03,
00:00 val.
/

2022-11-04,
23:59 val.

2022-11-08,
9:00 val.
/

2022-11-11,
13:59 val.

1 k. butas su priklausiniais (1/7 dalimi trijų ūkinių pastatų ir 1/7 dalimi šulinio), esantis Vileikių k. 12-3, Sidabravo sen., Radviliškio r. sav. 160 / 2 200

2022-11-03,
00:00 val.
/

2022-11-04,
23:59 val.

2022-11-08,
9:00 val.
/

2022-11-11,
13:59 val.

2 k. butas su priklausiniais (1/7 dalimi trijų ūkinių pastatų ir 1/7 dalimi šulinio), esantis Vileikių k. 12-6, Sidabravo sen., Radviliškio r. sav. 180 / 2 200

2022-11-03,
00:00 val.
/

2022-11-04,
23:59 val.

2022-11-08,
9:00 val.
/

2022-11-11,
13:59 val.

1 k. butas su priklausiniais (1/7 dalimi trijų ūkinių pastatų ir 1/7 dalimi šulinio), esantis Vileikių k. 12-7, Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.  170 / 2 200

2022-11-03,
00:00 val.
/

2022-11-04,
23:59 val.

2022-11-08,
9:00 val.
/

2022-11-11,
13:59 val.

Administracinis pastatas ir jam priskirtas 0,11 ha valstybinis žemės sklypas, esantys Dvaro g. 9, Daugėlaičių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. 1200 / 2 520

2022-11-03,
00:00 val.
/

2022-11-04,
23:59 val.

2022-11-08,
9:00 val.
/

2022-11-11,
13:59 val.

2021 m.
Gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio pastatais ir kiemo statiniais (pastatai ir statiniai sunykę), esantys Mumšilio k. 3, Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav. 63 / 4 120

2021-01-12, 
00:00 val. /

2021-01-13, 
23:59 val.

2021-01-15, 
9:00 val. /

2021-01-18,
13:59 val.

65454/85633 dalis poliklinikos pastato, garažas, ūkinis pastatas ir jiems priskirta 2011/3139 dalis (0,2011 ha) žemės sklypo, esantys Grinkiškio g. 23, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav.  23 581 / 27 300 

2021-01-12, 
00:00 val. /

2021-01-13, 
23:59 val.

2021-01-15, 
9:00 val. /

2021-01-18,
13:59 val.

4 k. butas su priklausiniais, esantis Ąžuolo g. 2-4, Dapšionių k., Radviliškio r. sav. 65 / 65 

2021-01-12, 
00:00 val. /

2021-01-13, 
23:59 val. 

2021-01-15, 
9:00 val. /

2021-01-18,
13:59 val. 

Pastatas parduotuvė ir sandėlis, esantys Parko g. 7, Radvilonių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav. 30 / 1 269

2021-02-17, 
00:00 val. /

2021-02-17, 
23:59 val. 

2021-02-19, 
9:00 val. /

2021-02-22,
13:59 val.

Ūkinis pastatas ir daržinė, esantys Grinkiškio g. 1, Kairėnų k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav. 15 / 25

2021-02-17, 
00:00 val. /

2021-02-17, 
23:59 val. 

2021-02-19, 
9:00 val. /

2021-02-22,
13:59 val.

1 k. butas, esantis Dvaro g. 4-4, Pašušvio k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav. 38 / 361

2021-02-17, 
00:00 val. /

2021-02-17, 
23:59 val. 

2021-02-19, 
9:00 val. /

2021-02-22,
13:59 val. 

Ūkinis pastatas, esantis Miško g. 10B, Pakalniškių k., Radviliškio r. sav.  850 / 850

2021-02-17, 
00:00 val. /

2021-02-17, 
23:59 val. 

 2021-02-19, 
9:00 val. /

2021-02-22,
13:59 val.

Gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio pastatais ir kiemo statiniais, esantys Vedreikių g. 1A, Vedreikių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav. 1 300 / 1 605    

2021-02-17, 
00:00 val. /

2021-02-17, 
23:59 val.

2021-02-19, 
9:00 val. /

2021-02-22,
13:59 val. 

1 k. butas, esantis Vaižganto g. 58A-42, Radviliškio m.  475 / 800

2021-04-06,
00:00 val. /

2021-04-07,
23:59 val.

2021-04-09,
9:00 val. /

2021-04-12,
13:59 val.

Pastatas – kepykla, esantis Kėdainių g. 39, Šeduvos m., Radviliškio r. sav.   2 500 / 4 764

 2021-04-06,
00:00 val.

2021-04-07,
23:59 val.

2021-04-09,
9:00 val. /

2021-04-12,
13:59 val. 

340/361 dalis administracinio pastato ir jam priskirta 1134/1204 dalis (0,1134 ha) žemės sklypo, esantys Liepų g. 10, Tyrulių mstl., Radviliškio r. sav. 1 092 / 1 092

2021-05-04,
00:00 val. /

2021-05-05,
23:59 val.

2021-05-07,
9:00 val. /

2021-05-10,
13:59 val.

2 k. butas su priklausiniais, esantis Kėdainių g. 26-2, Skėmių k., Radviliškio r. sav. 630 / 630

2021-05-04,
00:00 val. /

2021-05-05,
23:59 val.

2021-05-07,
9:00 val. /

2021-05-10,
13:59 val.

Gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio pastatais ir kiemo statiniais bei jiems priskirtas žemės sklypas, esantys Miško tak. 1, Pyplių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.  1 800 / 6 666

2021-09-21,
00:00 val. /

2021-09-22,
23:59 val. 

2021-09-24,
9:00 val. /

2021-09-27,
13:59 val. 

Negyvenamoji patalpa, esanti Vilties g. 6-8, Pakalniškių k., Radviliškio r. sav. 800 / 2 950 

2021-09-21,
00:00 val. /

2021-09-22,
23:59 val. 

2021-09-24,
9:00 val. /

2021-09-27,
13:59 val. 

Gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio pastatais, esantys Šilo g. 3, Vadaktų mstl., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav. 999 / 999

2021-08-30
00:00 val. /

2021-09-01
23:59 val.

2021-09-03
9:00 val. /

2021-09-06
13:59 val.

Gyvenamasis namas, esantis Amalijos k. 5, Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav. 399 / 399

2021-08-30,
00:00 val. /

2021-09-01,
23:59 val. 

2021-09-03
9:00 val. /

2021-09-06
13:59 val. 

402/886 dalis ambulatorijos pastato, esančio B.Buračo g. 2, Šiaulėnų mstl., Radviliškio r. sav.  10 935 / 14 100

 2021-11-23,
00:00 val. /

2021-11-24,
23:59 val.

2021-11-26,
9:00 val. /

2021-11-29,
13:59 val. 

121/371 dalis administracinio pastato ir jam priskirta 2022/6200 dalis (0,2022 ha) žemės sklypo, esantys Dvaro g. 11, Daugėlaičių k., Radviliškio r. sav.  1 100 / 1 100

 2021-11-23,
00:00 val. /

2021-11-24,
23:59 val.

2021-11-26,
9:00 val. /

2021-11-29,
13:59 val.

Rentgeno pastatas ir jam priskirtas 0,1188 ha žemės sklypas, esantys Žalioji g. 18, Radviliškio m.  11 730 / 13 100

2021-11-23,
00:00 val. /

2021-11-24,
 23:59 val.

2021-11-26,
9:00 val. /

2021-11-29,
13:59 val.

Pastatas – katilinė su dūmtraukiu, administracinis pastatas, pastatas – dirbtuvės, kiemo statiniai bei išnuomojamas  jiems priskirtas 1,0188 ha žemės sklypas, esantys Gėlių g. 2, Raudondvario k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav. 4 400 / 33 333 

2021-11-23,
00:00 val. /

2021-11-24,
23:59 val.

2021-11-26,
9:00 val. /

2021-11-29,
13:59 val. 

Pastatas – medicinos punktas, esantis Žvejų g. 3, Vaitiekūnų k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav. 2 400 / 7 400 


2021-11-23,
00:00 val. /

2021-11-24,
23:59 val. 

 2021-11-26,
9:00 val. /

2021-11-29,
13:59 val.

2 k. butas su bendro naudojimo patalpomis, esantis Valmančių g. 6-3, Pociūnėlių mstl., Skėmių sen., Radviliškio r. sav. 380 / 380

2021-11-23,
00:00 val. /

2021-11-24,
23:59 val.

2021-11-26,
9:00 val. /

2021-11-29,
13:59 val.

2 k. butas su bendro naudojimo patalpomis, esantis Valmančių g. 6-2, Pociūnėlių mstl., Skėmių sen., Radviliškio r. sav.  340 / 340

2021-11-23,
00:00 val. /

2021-11-24,
23:59 val.


2021-11-26,
9:00 val. /

2021-11-29,
13:59 val. 

1 k. butas su 1/5 dalimi ūkinio pastato, esantis Kėdainių g. 69-5, Šeduvos m., Radviliškio r. sav. 1 100 / 1 120

2021-11-23,
00:00 val. /

2021-11-24,
23:59 val. 


2021-11-26,
9:00 val. /

2021-11-29,
13:59 val. 

2020 m.

Mokykla ir jai priskirtas valstybinės žemės sklypas, esantys Ligoninės g. 1, Tyrulių mstl., Radviliškio r. sav. 18 540 / 18 540 

2020-02-04, 
00:00 val. /

2020-02-05, 
23:59 val. 

2020-02-07, 
9:00 val. /

2020-02-10, 
13:59 val

Medžiotojų namelis su pagalbinio ūkio pastatais ir jiems priskirtas valstybinės žemės sklypas,  esantys Vosiliškio g. 4, Vaitiekūnų k., Radviliškio r. sav. 1 400 / 1 400 

2020-02-04, 
08:00 val.

2020-02-06, 
16:00 val. 

2020-02-10, 
10:45 val.

2 k. butas, esantis Kapų g. 31-5, Grinkiškio mstl., Radviliškio r. sav. ir 1/9 dalis tvarto, esanti Kapų g. 31, Grinkiškio mstl., Radviliškio r. sav. 200 / 200 

2020-02-04, 
08:00 val. /

2020-02-06, 
16:00 val.

2020-02-10, 
10:15 val. 

1 k. butas, esantis Kapų g. 31-3, Grinkiškio mstl., Radviliškio r. sav. ir 1/9 dalis tvarto, esanti Kapų g. 31, Grinkiškio mstl., Radviliškio r. sav. 290 / 290 

2020-02-04, 
08:00 val.

2020-02-06, 
16:00 val. 

2020-02-10, 
10:00 val.

1k. butas, esantis Kėdainių g. 102-31, Šeduvos m., Radviliškio r. sav. ir jam priskirta 28/2469 dalis žemės sklypo, esanti Kėdainių g. 102, Šeduvos m., Radviliškio r. sav.      80 / 80

2020-03-24, 
08:00 val. /

2020-03-25, 
16:00 val.

2020-03-26, 
11:15 val.

1k. butas, esantis Kėdainių g. 102-30, Šeduvos m., Radviliškio r. sav. ir jam priskirta 28/2469 dalis žemės sklypo, esanti Kėdainių g. 102, Šeduvos m., Radviliškio r. sav. 80 / 80 

2020-03-24, 
08:00 val. /

2020-03-25, 
16:00 val.

2020-03-26, 
11:00 val. 

1k. butas, esantis Kėdainių g. 102-29, Šeduvos m., Radviliškio r. sav. ir jam priskirta 28/2469 dalis žemės sklypo, esanti Kėdainių g. 102, Šeduvos m., Radviliškio r. sav. 80 / 80 

2020-03-24, 
08:00 val.

2020-03-25, 
16:00 val.

2020-03-26, 
10:45 val.

2k. butas, esantis Kėdainių g. 102-27, Šeduvos m., Radviliškio r. sav.  ir jam priskirta 56/2469 dalis žemės sklypo, esanti Kėdainių g. 102, Šeduvos m., Radviliškio r. sav. 180 / 180 

2020-03-24, 
08:00 val.

2020-03-25, 
16:00 val. 

2020-03-26, 
10:30 val.

1k. butas, esantis Kėdainių g. 102-26, Šeduvos m., Radviliškio r. sav.  ir jam priskirta 41/2469 dalis žemės sklypo, esanti Kėdainių g. 102, Šeduvos m., Radviliškio r. sav.     120 / 120


2020-03-24 
08:00 val. /

2020-03-25
16:00 val.

2020-03-26, 
10:15 val.

2 k. butas, esantis Kapų g. 31-6, Grinkiškio mstl., Radviliškio r. sav. ir 1/9 dalis tvarto, esanti Kapų g. 31, Grinkiškio mstl., Radviliškio r. sav. 180 / 180 

2020-03-24 
08:00 val. /

2020-03-25 
16:00 val.

2020-03-26, 
10:00 val. 

Gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio pastatais ir kiemo statiniais, esantys Saktelių k. 3, Radviliškio r. sav. 2 600 / 3 750 

2020-05-26, 
00:00 val. /

2020-05-27, 
23:59 val. 

2020-05-29, 
9:00 val. /

2020-06-01, 
13:59 val.

2 k. butas, esantis J. Jaramino g. 28-1, Radviliškio m. 2 900 / 2 900

2020-05-26, 
00:00 val.

2020-05-27, 
23:59 val.


2020-05-29, 
9:00 val. /

2020-06-01, 
13:59 val.

1 k. butas, esantis Vasario 16-osios g. 23-8, Radviliškio m.  1 400 / 1 400

2020-06-16, 
00:00 val. /

2020-06-17 
23:59 val.

2020-06-19, 
09:00 val.

2020-06-22
13:59 val.

1 k. butas su priklausiniais, esantis Ąžuolo g. 2-1, Dapšionių k., Radviliškio r. sav. 175 / 175


2020-08-11, 
00:00 val. /

2020-08-12, 
23:59 val.

2020-08-14, 
9:00 val. /

2020-08-17,
13:59 val.

3 k. butas su priklausiniais, esantis Ąžuolo g. 2-3, Dapšionių k., Radviliškio r. sav. 500 / 500 

2020-09-08, 
00:00 val. /

2020-09-09, 
23:59 val.

2020-09-11, 
9:00 val. /

2020-09-14,
13:59 val.

2 k. butas, esantis Lelijų g. 18-4, Palonų mstl., Radviliškio r. sav. 500 / 2 250

2020-09-08, 
00:00 val. /

2020-09-09, 
23:59 val.

2020-09-11, 
9:00 val. /

2020-09-14,
13:59 val.

Gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio pastatais ir kiemo statiniais, esantys Smilgių k. 1, Tyrulių sen., Radviliškio r. sav.     2 700 / 2 700

2020-09-28, 
00:00 val. /

2020-09-29, 
 23:59 val. 

2020-10-02, 
9:00 val. /

2020-10-05,
13:59 val.  

1 k. butas, esantis J. Jaramino g. 45B-2, Radviliškio m. ir jam priskirta valstybino žemės sklypo dalis, esanti J. Jaramino g. 45B, Radviliškio m.     1 400 / 2 300

2020-09-28, 
00:00 val. /

2020-09-29, 
23:59 val.

2020-10-02,
9:00 val. /

2020-10-05, 
13:59 val.

Gyvenamasis namas su ūkiniu pastatu, esantys Kėdainių g. 101C, Šeduvos m., Radviliškio r. sav.     1 400 / 2 660

2020-10-20, 
00:00 val. /

2020-10-21, 
23:59 val.

2020-10-23, 
09:00 val. /

2020-10-26,
13:59 val. 

1 k. butas su bendro naudojimo patalpomis, esantis Kėdainių g. 102-36, Šeduvos m., Radviliškio r. sav. ir jam priskirta 48/2469 dalis (0,0048 ha) žemės sklypo, esanti Kėdainių g. 102, Šeduvos m., Radviliškio r. sav. 120 / 120

2020-11-24,
00:00 val.  /

2020-11-25,
23:59 val. 

2020-11-27, 
9:00 val. /

2020-11-30,
13:59 val.

Gyvenamasis namas su kiemo statiniais ir jiems priskirtas 0,0275 ha žemės sklypas, esantys J. Jaramino g. 9B Radviliškio m.  2 730 / 5 630

2020-12-15, 
00:00 val. /

2020-12-16, 
23:59 val.


2020-12-18, 
9:00 val. /

2020-12-21,
13:59 val.

1 k. butas su bendro naudojimo patalpomis, esantis Grinkiškio g. 9-325, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav. ir jam priskirta 22/2241 dalis (0,0022 ha)  žemės sklypo, esanti Grinkiškio g. 9, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav.  60 / 60

2020-12-15, 
00:00 val. /

2020-12-16, 
23:59 val.


2020-12-18, 
9:00 val. /

2020-12-21,
13:59 val.

2019 m.

Sandėlis, garažas, kiti inžineriniai statiniai ir jiems priskirtas valstybinis žemės sklypas, esantys Ežero g. 6A, Karčemų k., Radviliškio r. sav. 18 207 / 40 300

2019-04-16,
00:00 val. /

2019-04-18,
23:59 val.

2019-04-23, 
9:00 val. /

2019-04-26, 
13:59 val.

Du ūkiniai pastatai bei išnuomojamas jiems priskirtas valstybinės žemės sklypas, esantys Parko g. 6A, Pakiršinio k., Radviliškio r. sav.  5 104 / 5 204

2019-04-16,
00:00 val. /

2019-04-18,
23:59 val. 

2019-04-23, 
9:00 val. /

2019-04-26, 
13:59 val. 

Dalis gyvenamojo namo, dalis ūkinio pastato ir jiems priskirta dalis valstybinio žemės sklypo, esantys Ąžuolų g. 13, Pociūnų k., Radviliškio r. sav. 1 550 / 1 550

2019-04-24,
00:00 val. /

2019-04-26,
23:59 val.

2019-04-30, 
9:00 val. /

2019-05-03, 
13:59 val. 

Gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio pastatais, esantis Palono g. 56, Palono mstl., Radviliškio r. sav.  500 / 700


2019-04-24,
00:00 val. /

2019-04-26,
23:59 val. 

2019-04-30, 
9:00 val. /

2019-05-03, 
13:59 val. 

Gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio pastatais ir jiems priskirtas valstybinės žemės sklypas, esantys Algirdo g. 1A, Alksniupių k., Radviliškio r. sav.  4 300 / 4 300

2019-05-27,
00:00 val. /

2019-05-27,
23:59 val. 

2019-05-29, 
9:00 val. /

2019-06-03, 
13:59 val. 

1 k. butas, esantis Vaižganto g. 58A-36, Radviliškio m. 150 / 150

2019-06-03,
00:00 val. /

2019-06-03,
23:59 val. 

2019-06-05, 
9:00 val. /

2019-06-10, 
13:59 val.

1 k. butas su dalimi ūkinio pastato, esantis Vytauto g. 22-1, Šeduvos m., Radviliškio r. sav. 80 / 80


2019-06-03,
00:00 val. /

2019-06-03,
23:59 val.

2019-06-05, 
9:00 val. /

2019-06-10, 
13:59 val.

Garažas, esantis B. Buračo g. 2, Šiaulėnų mstl., Radviliškio r. sav. 200 / 200

2019-06-03,
00:00 val. /

2019-06-03,
23:59 val.

2019-06-05, 
9:00 val. /

2019-06-10, 
13:59 val.

Gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio pastatais, esantis Slėnio g. 5, Radviliškio m.  2 600 / 2 600

2019-09-30,
00:00 val. /

2019-10-02,
23:59 val.

2019-10-07, 
9:00 val. /

2019-10-10, 
13:59 val.

Negyvenamoji patalpa – įstaiga, patalpa su dalimi ūkinio pastato ir kiemo statinių, esanti Maironio g. 48-8, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav.  850 / 850

2019-11-05,
00:00 val. /

2019-11-06,
23:59 val.


2019-11-08, 
9:00 val. /

2019-11-11, 
13:59 val. 

12513/16257 dalis administracinio pastato ir 1/2 dalis sandėlio pastato, esančių Laisvės al. 13, Radviliškio m.  7 520 / 7 520

2019-11-18,
00:00 val. /

2019-11-19,
23:59 val.

2019-11-21, 
9:00 val. /

2019-11-25, 
13:59 val. 

Gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio pastatais, esantys Guopio g. 10, Kundrėnų k., Radviliškio r. sav.  450 / 2 000

2019-12-03,
00:00 val. /

2019-12-04,
23:59 val.

2019-12-06, 
9:00 val. /

2019-12-09, 
13:59 val. 

1k. butas, esantis Kėdainių g. 95-2, Šeduvos m., Radviliškio r. sav.  ir jam priskirta 505/2003 dalis žemės sklypo esanti Kėdainių g. 95, Šeduvos m., Radviliškio r. sav. 1 000 / 1 000 

2019-12-03,
00:00 val. /

2019-12-04,
23:59 val. 

2019-12-06, 
9:00 val. /

2019-12-09, 
13:59 val. 

1 k. butas ir jam priskirta dalis žemės sklypo, esantys Ąžuolų g. 1-1 ir Ąžuolų g. 1, Pociūnų k., Radviliškio r. sav.  ir dalis ūkinio pastato, esančio Ąžuolų g. 3A, Pociūnų k., Radviliškio r. sav. 250 / 250

2019-12-10,
08:00 val. /

2019-12-12,
16:00 val.

2019-12-16, 
11:15 val.

Kultūros namai ir jiems priskirtas valstybinės žemės sklypas, esantys Ąžuolų g. 3, Pociūnų k., Radviliškio r. sav.     1 500 / 1 500

2019-12-10,
08:00 val. /

2019-12-12,
16:00 val.

2019-12-16, 
11:00 val.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-30, 16:34:05