Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Bus rengiamas teritorijos detalusis planas

2023 m. Liepos 17 d.


Bus rengiamas Teritorijos, apimančios 23 žemės sklypus tarp Paplentės 1-osios g. ir Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g., ir jas jungiančios gatvės šios teritorijos rytinėje-pietryčių pusėje, Radviliškio m., detalusis planas.

Informacija apie planuojamą rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą – Teritorijos, apimančios 23 žemės sklypus tarp Paplentės 1-osios g. ir Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g., ir jas jungiančios gatvės šios teritorijos rytinėje-pietryčių pusėje, Radviliškio m., detalųjį planą.

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Radviliškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą – Teritorijos, apimančios 23 žemės sklypus tarp Paplentės 1-osios g. ir Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g., ir jas jungiančios gatvės šios teritorijos rytinėje-pietryčių pusėje, Radviliškio m., detalųjį planą.

Detaliojo plano rengimo tikslai - sujungti žemės sklypus (23 žemės sklypai) į du ar daugiau žemės sklypų; nustatyti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį: kitą; nustatyti žemės sklypų naudojimo būdus: komercinės paskirties teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorių; nustatyti pagrindinius naudojimo reglamentus: aukštį, aukštingumą, tankį, intensyvumą; nustatyti užstatymo zoną ir ribas, reikalingus servitutus; nuo Vytauto Landsbergio-Žemkalnio gatvės suformuoti įvažiavimus ir vidinių gatvių tinklą; numatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius; numatyti mažmeninės prekybos įmonių, kurių bendras plotas iki 5000 kv. m., plėtrą; prijungti įsiterpusią valstybinę žemę; nustatyti kitus reglamentus neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2023 m. liepos 31 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu informacija@radviliskis.lt.

Su sprendimo projektu rengti detalųjį planą bei planavimo tkslų dokumentais galima susipažinti www.radviliskis.lt. Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento rengimo sutartimi bus galima susipažinti Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). 

Pridedama: 

  1. Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkio projektas.
  2. Situacijos schema.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-17 10:38:44