Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Bus rengiamas teritorijos detalusis planas

2023 m. Rugsėjo 6 d.


Bus rengiamas Teritorijos apimančios sklypus Žalgirio g. 20, Vingėliškio g. 11 ir jų prieigas tarp Vingėliškio, Paplentės 2-osios ir Žalgirio gatvių bei Radviliškio miesto bendruoju planu suplanuotos gatvės teritorijos šiaurės rytinėje dalyje detalusis planas.

Informacija apie planuojamą rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą – Teritorijos apimančios sklypus Žalgirio g. 20, Vingėliškio g. 11 ir jų prieigas tarp Vingėliškio, Paplentės 2-osios ir Žalgirio gatvių bei Radviliškio miesto bendruoju planu suplanuotos gatvės teritorijos šiaurės rytinėje dalyje, Radviliškio m., detalųjį planą.

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Radviliškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą – Teritorijos apimančios sklypus Žalgirio g. 20, Vingėliškio g. 11 ir jų prieigas tarp Vingėliškio, Paplentės 2-osios ir Žalgirio gatvių bei Radviliškio miesto bendruoju planu suplanuotos gatvės teritorijos šiaurės rytinėje dalyje, Radviliškio m., detalųjį planą.

Detaliojo plano rengimo tikslai - suformuoti kitos paskirties žemės sklypus kvartale tarp Vingėliškio, Paplentės 2-osios, Žalgirio gatvių bei Radviliškio miesto bendruoju planu suplanuotos gatvės teritorijos šiaurės rytinėje pusėje; Suformuoti įsiterpusius į kvartalą valstybinės žemės sklypus; Vadovaujantis Radviliškio miesto bendruoju planu nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus: naudojimo būdą ir pobūdį, leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo zoną, statybos ribą ir liniją, minimalią apželdinimo teritorijos dalį (procentais), galimus užstatymo tipus (pastatų zonavimą sklypuose); Nustatyti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdus bei jų funkcionavimui reikalingus servitutus, nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; Nustatyti kitus reglamentus neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2023 m. rugsėjo 21 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu informacija@radviliskis.lt.

Su sprendimo projektu rengti detalųjį planą bei planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti www.radviliskis.lt. Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento rengimo sutartimi bus galima susipažinti Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Pridedama:

  1. Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkio projektas.
  2. Situacijos schema.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-06 11:25:12