Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Darbo pasiūlymas finansininko (-ės) pareigoms užimti

2023 m. Rugsėjo 13 d.


Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse FINANSININKO (-ės) pareigoms užimti!

Darbo pradžia: nuo 2023 m. spalio 2 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 9

Finansininkas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  • būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
  • analogiška darbo patirtis;
  • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir įstaigoje veikiančia apskaitos programą „myLOBster Trade“;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansininko vykdomas funkcijas, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais, jais patvirtintais kitais įstaigos tvarkos dokumentais ir šiuo pareigybės aprašymu. Gebėti praktiniame darbe taikyti finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);
  • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
  • gebėti dirbti kolektyve, būti pareigingu, gebėti bendrauti.

Daugiau informacijos apie darbo pasiūlymą: https://www.radviliskisvsb.lt/wp-content/uploads/2023/09/finansininkas.pdf 

Gyvenimo aprašymą (CV) ir reikalingą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją siųsti el. paštu: radviliskis@radviliskisvsb.lt.

Informacija pasiteiravimui:  (8 422) 56 251

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-13 16:17:00