Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Dėl atrankos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą

2022 m. Gruodžio 28 d.


Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija, Šiaulėnų g. 41A, Šeduvos m., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav. informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija). 

Atrankos informacija paskelbta 2022-12-23 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Šiaulių regionas (34 įrašas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5, ir 7 straipsnio 6 dalių nuostatomis, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) subjektus per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus pagal savo kompetenciją dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV. Nepateikus minėtos informacijos per nurodytą terminą, bus laikoma, kad šių pasiūlymų PAV subjektai neturi.

  1. PŪV organizatoriaus pavadinimas: VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras;
  2. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija;
  3. PŪV vieta: Šiaulėnų g. 41A, Šeduvos m., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav. Šiaulių apskr. 
  4. Atrankos informacija paskelbta:
    https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Šiaulių regionas (34 įrašas).
  5. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +370 682 92 653 per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą, įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos departamento Atliekų prevencijos skyriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-10 14:08:51