Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos

2022 m. Lapkričio 18 d.


Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo UAB „Rekodita“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – 6-ių vėjo elektrinių parko įrengimo Radviliškio r.  savivaldybės, Sidabravo sen. informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija). 

Atrankos informacija paskelbta 2022-11-10 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Šiaulių regionas (29).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5, ir 7 straipsnio 6 dalių nuostatomis, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) subjektus per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus pagal savo kompetenciją dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV. Nepateikus minėtos informacijos per nurodytą terminą, bus laikoma, kad šių pasiūlymų PAV subjektai neturi. 

Radviliškio rajono savivaldybės administraciją, vadovaujantis Tvarkos aprašo[1] 49 punkto nuostatomis, prašome paskelbti savo internetinėje svetainėje žemiau pateiktą informaciją:

  1. Informacijos paskelbimo data: 2022-11-10;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Rekodita“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Vėjo elektrinių parko įrengimas Sidabravo sen., Radviliškio r. savivaldybėje;
  4. PŪV vieta: Radviliškio r.  savivaldybė, Sidabravo seniūnija;
  5. Atrankos informacija paskelbta: 
    https://drive.google.com/file/d/1UCX1BGffYXzVYMcO1zQI6oLloUAFvDmi/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Šiaulių regionas (29);
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-10 14:30:36