Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Grinkiškio Jono Poderio gimnazija ieško specialiojo pedagogo

2023 m. Birželio 5 d.


Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija, biudžetinė įstaiga, Tilto g. 32, Grinkiškio mstl., Radviliškio r. LT-82388, įmonės kodas 190672739, skelbia konkursą specialiojo pedagogo pareigoms.

Pareigybės pavadinimas – specialusis pedagogas.

Darbo vieta – Tilto g. 32, Grinkiškio mstl., Radviliškio r. sav.

Darbo sutarties rūšis – darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Darbo krūvis – 1,0 etatas.

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją. 
 2. Išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus, Bendruosius ugdymo planus.
 3. Gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą. 
 4. Išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas.
 5. Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese. 
 6. Išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 
 7. Išmanyti informacines technologijas ir gebėti jas taikyti savo darbe. 
 8. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.

Privalumai:

 • Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
 • Pedagoginio darbo patirtis.
 • Patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.
 • Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. kvalifikacinės kategorijos patvirtinimo dokumentą (jeigu turi).
 5. gyvenimo aprašymą.

Pretendentas gali pateikti motyvacinį laišką, rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Dokumentai priimami iki birželio 20 d. 16 val. el. paštu grinkiskis.j.poderio.mla@gmail.com. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Atrankos būdas – pokalbis su pretendentais numatomas birželio 22 d. gimnazijoje, direktoriaus kabinete, adresu Tilto g. 32, Grinkiškio mstl., Radviliškio r. Laikas bus praneštas individualiai. Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. grinkiskis.j.poderio.mla@gmail.com, tel. 8 682 23 188.

Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-06 09:07:47