Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Informacija apie gautą atrankos informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą

2023 m. Birželio 8 d.


Informuojame apie VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo instituto parengtą UAB ,,GG LTU V9“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Davongalio, Dapšionių, Beinoravos k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav. informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos informacija).

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data – 2023-06-07.
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas – UAB ,,GG LTU V9“.
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas – vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Davongalio, Dapšionių, Beinoravos k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.
  4. PŪV vieta – Davongalio, Dapšionių, Beinoravos k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: 
    https://drive.google.com/file/d/1-2xUM2p1PbtMeUAwuT3rENwjdfiLlEPD/view
    arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Panevėžio apskritis (22).
  6. Pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-08 15:35:35