Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Informacija apie geležinkelio elektros kontaktinį tinklą

2022 m. Rugpjūčio 29 d.


Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 110/27,5 kV Linkaičių Traukos transformatorių pastotės Radviliškio r. sav., Radviliškio sen., Karčemų k., naujos statybos projektas.
Žemės sklypo adresas: Radviliškio rajono savivaldybė.
Žemės sklypo kadastrinis numeris: 4640/0007:439
Žemės sklypo tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.
Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba.
Statinio būsima kategorija: Ypatingasis statinys.
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Inžineriniai tinklai: elektros tinklai.
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 9.6. elektros tinklai − perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, tramvajų, geležinkelių riedmenų) kontaktiniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, kontaktiniai duomenys: Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, tel. Nr. +37068257569, el. paštas: rnorkus@inabelec.lt , įgaliotas atstovas Rimantas Norkus.
SPV Darius Balakauskas, tel. +37068776347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt  

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): AB „LTG INFRA”, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, +370 5 2693353, info@ltginfra.lt 
LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, +370 707 02171, info@litgrid.eu  

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022-09-15 Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt. 
Pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu iki 2022-09-15 siunčiant laišką  adresu: Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, arba  el. paštu: rnorkus@inabelec.lt.

Projektiniai pasiūlymai.

Vaizdinė medžiaga Nr.1.

Vaizdinė medžiaga Nr.2.


Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2022-09-12.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2022-09-12 15.00 val. Aušros a. 10, 82196, Radviliškis. Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681.: Statytojui pageidaujant susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu:
https://meet.google.com/cjd-cgeg-kra 

Prisijungus prašome parašyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.
Detali prisijungimo instrukcija: https://support.google.com/meet/answer/9303069?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en.

Projektuotojo informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-10 14:35:41