Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Informacija apie inžinerinės infrastruktūros vystymo (vėjo elektrinių) Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio seniūnijoje specialiojo plano sprendinius 

2022 m. Liepos 28 d.


Informuojame, kad parengti inžinerinės infrastruktūros vystymo (vėjo elektrinių) Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio seniūnijoje specialiojo plano sprendiniai (vietovės lygmens specialusis planas).

Specialiojo plano rengimo pagrindas: Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-159 „Dėl leidimo rengti inžinerinės infrastruktūros vystymo (vėjo elektrinių) Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio seniūnijoje specialųjį planą“.

Planavimo organizatorius: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė, adresas: Aušros a. 10, LT 82196 Radviliškis, tel. (8 422) 69003, el. p. informacija@radviliskis.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 

1) Suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo jėgainių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. 
2) Infrastruktūros specialusis planas skirtas vėjo elektrinių parko bei inžinerinių  komunikacijų statybai. 
3) Numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei  kompensacines priemones jai sumažinti. 
4) Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Planuojama teritorija: Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio seniūnijoje, 918 ha.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka: parengto specialiojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) viešinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, specialiojo plano numeris TPDRIS sistemoje: S-VT-71-20-481 (ieškoti TPDRIS interneto svetainės rubrikoje „Planuojamų teritorijų paieška“ arba „Rengiami TP dokumentai“.

Susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama 10 darbo dienų, t. y. nuo 2022 metų rugpjūčio 1 d. iki 2022 metų rugpjūčio 12 d. 


Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui raštu (šiame skelbime nurodytais adresais) ar TPDRIS sistemoje iki specialiojo plano viešinimo pabaigos, t. y. iki 2022 metų rugpjūčio 12 d. 

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus išnagrinėti ir raštu atsakoma pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Projekto organizatoriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-28 09:26:34