Pasirinkite kalbą

Informacija apie kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią Pakalniškių kaime

2022 06 30


Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyrius informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsniu, Kaimo plėtros žemėtvarkos  projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 16, 18 punktų nuostatomis, atsižvelgiant į XXXXXXXXXXX 2022 m. birželio 30 d. prašymą, planuojama XXXXXXXXX nuosavybės teise valdomame 1,1426 ha žemės ūkio paskirties žemės sklype (kadastro Nr. 7140/0010:63), esančiame Pakalniškių kaime, Pakalniškių seniūnijoje, parinkti ūkininko sodybos statybos vietą, numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų. 

Įsakymo projektas čia

Schema čia

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyrius informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-30 18:10:39