Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Informacija apie numatomą statinių projektavimą Purienų g. 15, Radviliškis

2024 m. Vasario 8 d.


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Radviliškio r. sav., Radviliškis, Purienų g. 15. Žemės sklypo kadastrinis 7157/0002:182 Radviliškio k.v.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: numatoma –gamybos, pramonės paskirties, neypatingos kategorijos statinys.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Darni architektūra“, projekto vadovė Vilma Adomaitienė, el. p. info@darniarchitektura.lt, tel.+370 606 06 710.

Projekto vadovas – Vilma Adomaitienė, kv. atestatas Nr. 27828.

Projekto architektas – Aldona Adomaitienė, kv. atestatas Nr. A751.

Statytojas – UAB „Sausumos transportas“, Radviliškis, Purienų g. 15, el. p. dainius@galkis.lt, tel. +370 699 33 538.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. projektuotojo patalpose adresu: Radviliškis, Maironio g. 53, ir Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt. Susipažinti su parengta medžiaga galima elektroninėmis priemonėmis: telefonu +370 606 06 710 ar elektroniniu paštu info@darniarchitektura.lt. Supažindinimo terminas iki 2024 m. vasario 28 d.

Projektuotojui visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2024 m. vasario 28 d. ir viešo susirinkimo metu (imtinai). Pasiūlymai teikiami raštu adresu: Maironio g. 53, LT-82129, Radviliškis, arba el. p. info@darniarchitektura.lt

Viešas susirinkimas vyks 2024 m. vasario 28 d. 15:00 val. nuotolinio būdu naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą ZOOM. Viešo susirinkimo tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/84677714149.

Projektuotojo informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-08 11:36:50