Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Informacija apie pakeistą UAB „Agrochema“ Šeduvos elevatoriaus taršos leidimą

2023 m. Sausio 27 d.


Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 91 punktu, informuoja, kad 2023 m. sausio 16 d. priėmė sprendimą Nr. (30.5)-A4E-434 pakeisti UAB „Agrochema“ Šeduvos elevatoriaus, Baltosios g. 8D, Prastavonių k., Radviliškio r. sav., taršos leidimą Nr. R-91/TL-Š.7-37/2020.

Informaciją apie išduotą taršos leidimą galima rasti Agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje > Taršos prevencija > Taršos leidimai 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 m. > Šiaulių regionas > Radviliškio r. sav.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-27 11:23:08