Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Informacija apie planuojamą gatvių pavadinimų suteikimą, keitimą ir geografinių charakteristikų pakeitimą (2023-11-30)

2023 m. Gruodžio 1 d.


Radviliškio rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 6 punktu planuoja:

 1. Suteikti Radviliškio r. sav. Karčemų kaimo Parko g. pavadinimą. Planas ir informacija apie pavadinimų gatvėms suteikimą ar keitimą;
 2. Pakeisti Radviliškio r. sav. Liaudiškių kaimo Karžygių g. pavadinimą į Jovaro g. pavadinimą. Planas ir informacija apie pavadinimų gatvėms suteikimą ar keitimą;
 3. Pakeisti Radviliškio r. sav. Radviliškio miesto Dzūkų g. geografines charakteristikas. Planas ir informacija apie pavadinimų gatvėms suteikimą ar keitimą;
 4. Suteikti Radviliškio r. sav. Tyrulių miestelio Lapių g., Jurginų g., Kaštonų g., Gelių g. ir Stirnų g. pavadinimus. Planas ir informacija apie pavadinimų gatvėms suteikimą ar keitimą.

    Radviliškio rajono savivaldybės informacija

    Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-01 11:36:06