Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Informacija daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir daugiabučių namų, valdomų pagal jungtinės veiklos sutartis, savininkams

2022 06 21


Informuojame, kad Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-648 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino Specialiosios daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų rėmimo programai ir Specialiosios daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų rėmimo programai paramas.

Norintys pasinaudoti parama, prašome bendrijų pirmininkus ir daugiabučių namų, valdomų pagal jungtinės veiklos sutartis, įgaliotus asmenis iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. Savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Nijolei Žilvytienei (210 kab.) pateikti užpildytą nustatytos formos parašką ir dokumentus (derinti telefonu (8 422) 69 010). Paraiškų formos pridedamos.

  1. VĮ Registrų centro išrašo kopiją, dėl DNSB arba JVS įregistravimo.
  2. Numatomų atlikti darbų sąmatą.
  3. Kitą turimą su programa susijusią medžiagą (defektinis aktas ir kt.).

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-21 10:17:25