Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Informacija žemės sklypų savininkams, kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriems nepavyko įteikti registruoto laiško

2024 m. Kovo 19 d.


Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 ir 16 d., atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Eil. Nr.

Unikalus Nr.

Adresas

ŽEMĖS SKLYPAI:

1.        

7186-0001-0103

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

2.        

4400-0240-5490

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Dargužių k.

3.        

4400-0004-8934

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

4.        

4400-0004-8940

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

5.        

4400-0101-2840

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

6.        

4400-0111-3077

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

7.        

7186-0001-0017

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

8.        

7192-0009-0013

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Vaidulonių k.

9.        

7192-0004-0010

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Žilionių k.

10.     

7192-0004-0005

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Vėriškių k.

11.     

4400-2471-1878

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Žilionių k.

12.     

7192-0006-0026

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Žilionių k.

13.     

7192-0006-0051

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Žilionių k.

14.     

4400-5998-7866

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Žilionių k.

15.     

4400-5985-4794

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Žilionių k.

16.     

4400-6029-2068

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Žilionių k.

17.     

4400-6029-4462

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Žilionių k.

18.     

7192-0005-0034

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Dargužių k. 5

19.     

4400-0722-9230

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Gankių k.

20.     

7192-0005-0016

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Vaidulonių k.

21.     

7192-0005-0008

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Dargužių k.

22.     

4400-5844-5897

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

23.     

4400-5844-6107

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

24.     

7186-0001-0105

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

25.     

7186-0001-0106

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

26.     

4400-0089-3754

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

27.     

4400-0024-3612

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

28.     

4400-0928-6460

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Bučiūnų k.

29.     

4400-0238-4856

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

30.     

4400-0255-7271

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

31.     

7186-0001-0074

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

32.     

7192-0005-0004

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Vaidulonių k.

33.     

7186-0001-0101

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

34.     

4400-0775-6562

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Vaidulonių k.

(toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais* ir atstumo, kurį sudaro UAB „Radviliškio vėjas“ (toliau – Bendrovė) planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB „Radviliškio vėjas“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 10 000 kW, stiebo aukštis iki 180 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

RV19 žemės sklypo unikalus Nr. 7192-0006-0013, teritorijos plotas 2.0000 ha, Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Žilionių k.

RV20 žemės sklypo unikalus Nr. 7192-0004-0004, teritorijos plotas 23.5000 ha, Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Vaidulonių k.

RV21 žemės sklypo unikalus Nr. 7192-0005-0020, teritorijos plotas 3.0000 ha, Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Dargužių k.

RV22 žemės sklypo unikalus Nr. 7192-0005-0017, teritorijos plotas 52.2613 ha, Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Vaidulonių k.

RV23 žemės sklypo unikalus Nr. 7186-0001-0001, teritorijos plotas 57.5086 ha, Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

RV24 žemės sklypo unikalus Nr. 7186-0001-0001, teritorijos plotas 57.5086 ha, Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Januškonių k.

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 7186-0001-0103; 4400-0240-5490; 4400-0004-8934; 4400-0004-8940; 4400-0101-2840; 4400-0111-3077; 7186-0001-0017; 7192-0009-0013; 7192-0004-0010; 7192-0004-0005; 4400-2471-1878; 7192-0006-0026; 7192-0006-0051; 4400-5998-7866; 4400-5985-4794; 4400-6029-2068; 4400-6029-4462; 7192-0005-0034; 4400-0722-9230; 7192-0005-0016; 7192-0005-0008; 4400-5844-5897; 4400-5844-6107; 7186-0001-0105; 7186-0001-0106; 4400-0089-3754; 4400-0024-3612; 4400-0928-6460; 4400-0238-4856; 4400-0255-7271; 7186-0001-0074; 7192-0005-0004; 7186-0001-0101; 4400-0775-6562, nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų), pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

(i)                   Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;

(ii)                 Esant objektyviems pagrindams, Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, turite teisę per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo pateikti raštu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu radviliskiovejas@aiprojektai.eu.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Radviliškio vėjas“, juridinio asmens kodas 305020305, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 56631, el. pašto adresas radviliskiovejas@aiprojektai.eu.

Projekto organizatoriaus informacija

*Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-19 15:39:17