Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), geležinkelio el. kontaktinio tinklo projektiniai pasiūlymai

2022 06 17


Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), geležinkelio el. kontaktinio tinklo (ruože Radviliškis - Draugystės st.) Radviliškio r. sav., Šiaulių r. sav., Šiaulių m .sav., Telšių r. sav., Plungės r. sav., Kretingos r. sav., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos m. sav. projektiniai pasiūlymai.

Žemės sklypo adresas: Radviliškio rajono savivaldybė.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7174/8001:1; 7157/0026:17.

Žemės sklypo tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Statinio būsima kategorija: Neypatingasis statinys.

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Inžineriniai tinklai.

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 9.6. elektros tinklai − perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, tramvajų, geležinkelių riedmenų) kontaktiniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai. 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai (elektroninių ryšių tinklai pagal [3.14]) – kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, tel. +370 682 57 569, el. paštas: vberucka@inabelec.lt, įgaliotas atstovas Vytautas Beručka.

SPV Maria Jose Cepeda, tel. +370 682 57 569, el. paštas: mjcepeda@elecnor.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono nr.):

AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, tel. +370 652 69 3353, el. paštas: info@LTGinfra.lt.

Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu:

Iki 2022-07-05  darbo dienomis 9:00-17:00 Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, el.paštas: vberucka@inabelec.lt; mob. tel. +370 682 57 569.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2022-05-09.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Atsižvelgus į paskelbtą karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2022-07-05 15:00 val. Aušros a. 10, Radviliškis. Esant ekstremaliai situacijai, susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://meet.google.com/txb-jawk-uvp?authuser=0

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

 Projekto rengėjo informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-17 13:36:50