Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Jaunimas kviečiamas dalyvauti vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje

2022 m. Gegužės 31 d.


Savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-756 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“ patvirtino Radviliškio rajono  savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa).

Savivaldybės administracija nuo 2022 m. birželio 1 d. iki birželio 20 d. skelbia jaunimo ir darbdavių registraciją į Programą.

Įgyvendinant Programą, siekiama sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu, didinti jaunimo motyvaciją pasirinkti sezoninį darbą vasaros atostogų metu, kaip vieną iš užimtumo priemonių, remti darbdavius, pagal Programą įdarbinusius jaunuolius, kompensuojant darbo vietų išlaikymą Programoje nustatyta tvarka, padėti jaunimui integruotis į darbo rinką.

Programa skirta Radviliškio rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 19 m., besimokančiam savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose. Programos vykdymo terminas – liepos–rugpjūčio mėnesiais, ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, vykdančiam veiklą Radviliškio rajone, įdarbinus Radviliškio rajono 14-19 m. jauną asmenį, besimokantį savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo įstaigose, pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir mokant jam ne mažiau kaip 1 MMA, už vieno mėnesio išdirbtą pilną etatą bus kompensuojama 300,00 Eur. Jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką. Nekompensuojamos išlaidos: viršvalandžiai, atostoginiai, nedarbingumas, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, už darbą savaitgaliais, šventinėmis dienomis.

Jaunuoliai, susiradę būsimą darbdavį ar darbdaviai, susiradę jauną žmogų, suderina dalyvavimą Programoje. Darbdavys turi registruotis pateikdamas el. paštu informacija@radviliskis.lt užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (nufotografuotą) registracijos formą (.docx formatas).

Darbdaviai, norėdami, kad jų darbo pasiūlymai jaunimui pagal šią Programą būtų matomi interneto svetainėje www.radviliskis.lt, gali registruotis el. paštu informacija@radviliskis.lt užpildydami nustatytą formą (.docx formatas).

Daugiau apie programą informacijos rasite čia (.pdf formatas). Kilus klausimams, galite kreiptis tel. (8 620) 33 786 arba el. paštu rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės infromacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-31 15:06:08