Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Kurkime Radviliškio rajoną kartu. Teikite idėjas – jas įgyvendinsime kartu.

2022 m. Kovo 15 d.


Kviečiame Radviliškio rajone gyvenamąją vietą deklaravusius fizinius asmenis (ne jaunesnius kaip 16 metų) teikti projektų idėjų pasiūlymus gyventojų iniciatyvoms, skirtoms viešųjų erdvių ir viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine ir kitomis veiklomis, sukūrimui ir atnaujinimui.

Projekto pasiūlymo paraiška teikiama 1 kartą ir gali dalyvauti vienoje iš 3 projektų kategorijų:

  1. Radviliškio miesto seniūnijoje įgyvendinamo mažos apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų, kategorijoje;
  2. Radviliškio rajone, išskyrus Radviliškio miesto seniūniją, įgyvendinamo mažos apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų, kategorijoje;
  3. Radviliškio rajone įgyvendinamo didelės apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 60 tūkst. eurų, kategorijoje.

Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildžius Projekto pasiūlymo formą. Pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, kompiuteriu, užpildytos visos formos grafos. Pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba pasirašytas ir nuskenuotas, kad būtų galima identifikuoti pasiūlymą teikiantį asmenį. Projektų idėjų pasiūlymai priimami el. paštu informacija@radviliskis.lt. Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 18 d. (imtinai).

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

  1. Prie projekto pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas Projektui: ne mažiau kaip 25 Radviliškio rajone gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų sąrašas (Gyventojų sąrašo forma), patvirtintas tos teritorijos, kurioje planuojama įgyvendinti Projektą, seniūno. Pritarime turi būti nurodytas projekto pavadinimas, pritariančiojo vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta. Asmens duomenys bus naudojami tik pritariančiajam identifikuoti, asmens duomenys nebus skelbiami viešai.
  2. Projektas turi būti įgyvendinamas Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje viešosiose erdvėse, valstybės ar savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo žemėje, kuri paimta visuomenės poreikiams tenkinti.
  3. Projektas turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių, kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, gyvenamosios aplinkos gerinimo srities.
  4. Projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti eksploatuoti esamų inžinerinių tinklų ir komunikacijų sistemų.
  5. Pareiškėjas turi teisę Projekto pasiūlymą atsiimti bet kuriuo metu iki viešos atrankos paskelbimo pradžios.

Visas išlaidas, susijusias su projekto idėjos pasiūlymo rengimu ir pateikimu, padengia pareiškėjas. Su projekto idėjos pasiūlymu galima pateikti projekto eskizus ir (ar) vizualizaciją, kuri vėliau bus naudojama projekto viešinimui.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą gyventojams, kurie nori teikti projektų idėjų pasiūlymus, teikia Savivaldybės administracijai iki paskutinės projektų idėjų pasiūlymų pateikimo dienos. Administracijos darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Konsultacijas telefonu ir el. paštu bendraisiais administraciniais projektų idėjų pasiūlymų pateikimo klausimais teikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Rimvydas Aleknavičius (tel. 8 620 33 786, el. p. rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt).

RADVILIŠKIO RAJONO GYVENTOJŲ INICIATYVA TEIKIAMŲ PROJEKTŲ, PROJEKTINIŲ IDĖJŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-05 15:13:08