Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Kviečiame jaunimą, jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas dalyvauti rinkimuose į Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą

2023 m. Rugsėjo 25 d.


Jeigu Tau rūpi jaunimas, domiesi jaunimo politika, esi  iniciatyvus, kviečiame Tave prisijungti prie Radviliškio rajono jaunimo reikalų tarybos.

Kandidatuoti gali:

  1. jaunimo organizacijų atstovai;
  2. su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai;
  3. mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje nariai;
  4. save išsikėlę pavieniai asmenys.

Jaunimo atstovai į SJRT bus renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų atstovų, veikiančių Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, susirinkimo metu 2023 m. spalio 13 d. (Savivaldybės Didžioji salė, Aušros a. 10, Radviliškis).  Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamojo balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje. Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija / savivalda turi pranešti JRK (Radviliškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatoriui Rimvydui Aleknavičiui, el. p. rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt, tel. Nr. 8 620 33 786) ne vėliau kaip iki spalio 6 d. Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje / savivaldoje ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos / savivaldos vadovo ar jo įgalioto asmens.

Kandidatus į SJRT jaunimo atstovus gali siūlyti jaunimo organizacijos, su jaunimu
dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, iš savo narių arba kandidatais gali save išsikelti pavieniai asmenys. Kandidatų į SJRT jaunimo atstovus skaičius neribojamas.

Kandidatuoti į SJRT jaunimo atstovus gali asmenys nuo 14 metų iki 29 metų (įskaitytinai), kurie iki 2023 m. spalio 6 d. (imtinai) pateiks:

  • kandidato į SJRT jaunimo atstovus anketą ;
  • motyvacinį laišką;
  • ne mažiau kaip vieną rekomendaciją iš jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Kandidatų į jaunimo atstovus SJRT sąrašas (kandidato vardas, pavardė, amžius ir atstovaujama organizacija (jeigu tokia yra) bei jų pateikta motyvacija ir rekomendacija (-os) tapti SJRT nariu yra viešai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti iki 5 min.

Šiuose rinkimuose bus išrinkti Radviliškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariai – 4 jaunimo atstovai.

Dokumentus pateikti Radviliškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatoriui Rimvydui Aleknavičiui, el. p. rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt. Kilus klausimams skambinti 8 620 33 786.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-25 14:02:39