Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Projektinių pasiūlymų viešinimo skelbimas

2023 m. Sausio 25 d.


Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti kitos paskirties inžinerinio statinio, 9 360 kW galios saulės šviesos energijos elektrinė Kaulinių k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas – Kaulinių k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav.
Žemės sklypo duomenys: kad. Nr. 7105/0002:66. 
Statinio paskirtis – inžinerinis statinys.
Projektuotojas – UAB „Green Genius“ (Ozo g. 10 a, Vilnius, LT-08200).
Direktorius – Ruslan Sklepovič.
Projekto vadovas – Edvinas Jockus, tel. nr. +370 699 31 703.
Statytojas – UAB „GG LTU S13“, įm. k. 304097544, Ozo g. 10 a, LT-08200, Vilnius.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Radviliškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.radviliskis.lt/. Papildoma informacija apie projektą teikiama tel. +370 690 40 768.

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti el. paštu jolanta.lauraityte@greengenius.com iki 2023-02-14.

Viešasis susirinkimas įvyks 2023-02-14 15.00 val. statytojo pageidavimu nuotoliniu būdu: susirinkimo ID: 349 190 431 93, slaptažodis: pY3g6m
Susirinkimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNjYzIyNGUtZjZiMi00OTY4LWFhYWMtMjkzMjVmZjI1ZWIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5aca44-4a1e-4194-be6b-8dc0443e0e45%22%2c%22Oid%22%3a%22800640fe-e4e2-47c7-a612-4a4c78b4594e%22%7d

Projektiniai pasiūlymai (*.pdf formatas).

Vaizdinė informacija.

Projekto rengėjo informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-25 16:48:17