Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Radviliškio rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butą Radviliškio mieste. Perkamo vieno kambario buto bendrasis plotas – ne didesnis 40 kv. m.

2022 m. Rugsėjo 15 d.


Neperkami butai, kurie turi bendro naudojimo patalpas (virtuvę, tualetą, dušinę) bei šildomi krosnimi.

Reikalavimai perkamam būstui:

  1. Butas turi būti geros techninės būklės, nusidėvėjimas ne didesnis kaip 60 proc., tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų. Bute turi būti veikianti centralizuota ar autonominė šilumos sistema. Butas turi būti prijungtas prie centralizuoto vandens tiekimo tinklo bei centralizuotos kanalizacijos nuotekų sistemos. Bute turi būti įrengti elektros energijos ir vandens apskaitos prietaisai.
  2. Butas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas, išnuomotas, atiduotas panaudai ir neturi būti jokių galiojančių sutarčių ar susitarimų dėl būsto perleidimo, nuomos, panaudos ar kitaip neturi būti suvaržytos būsto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisės. Jei butas įkeistas, ne vėliau kaip pasiūlymo teikimo dieną pasiūlymo teikėjas privalo pateikti kreditoriaus rašytinį sutikimą parduoti butą ir įsipareigojimą išregistruoti buto įkeitimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atsiskaitymo už butą dienos.
  3. Siūlomas parduoti butas turi būti geros techninės būklės, tvarkingas, atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus:

3.1. santechnikos įranga (vamzdynas, vonia arba dušas, klozetas, plautuvė, praustuvas, vandens maišytuvai) turi būti veikiantys;
3.2. tvarkinga elektros instaliacija, veikiantys jungtukai, šakutės lizdai;
3.3. sienos, lubos ir grindys turi būti tvarkingos, švarios (neturi būti pelėsio);
3.4. durys turi būti sandarios, techniškai tvarkingos, su privaloma furnitūra;
3.5. langai turi būti sandarūs, techniškai tvarkingi, su privaloma furnitūra.

  1. Butas turi būti inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (būsto kadastro byla turi atitikti esamą patalpų padėtį).
  2. Perkamas gyvenamosios paskirties būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Pagal galimybes, perkant butą siekiama įsigyti aukštesnės energinio naudingumo klasės būstą. Pardavėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti buto energinio naudingumo sertifikatą kopiją. Pirmumas teikiamas kuo aukštesnės energinio naudingumo klasės namams.
  3. Perkamas gyvenamosios paskirties butas turi būti be baldų (mobilių ar kilnojamų), išskyrus įmontuojamus baldus (jei jų būklė gera).
  4. Būsto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo dieną turi būti sumokėti visi mokesčiai už komunalines paslaugas, karštą ir šaltą vandenį, elektros ir šiluminę energiją, dujas, vietinę rinkliavą, ir kiti.

Paraiškų pateikimo tvarka

Pateikiami dokumentai:

  1. Kandidato užpildyta nustatytos formos paraiška. Į paraiškoje nurodytą kainą turi būti įskaičiuoti būsto pardavimo mokesčiai (pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidas sandorio dalyviai apmoka lygiomis dalimis) bei kitos išlaidos, taip pat nurodoma konfidenciali informacija, tačiau nurodyta namo kaina negali būti konfidenciali.
  2. Parduodamo nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, kadastro duomenų bylos ir parduodamo būsto energinio naudingumo sertifikato kopijos.

Paraiška su parduodamo būsto dokumentų kopijomis pateikiama užklijuotame voke su užrašu „Būstų pirkimo komisijai, Aušros a. 10, Radviliškis. Paraiška dalyvauti skelbiamose derybose (Pirkimo dalis Nr. )“, nurodant kandidato rekvizitus (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; įmonės pavadinimas, adresas ir telefono Nr.).

Kandidatas paraišką dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba.

Paraiška turi būti patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, turi būti pridėtas įstatymo nustatytos formos įgaliojimas.

Pirkimo paraišką dalyvauti skelbiamose derybose galima gauti Radviliškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje adresu www.radviliskis.lt arba paskambinus tel. (8 422) 69 055, arba el. p. genovaite.rutkauskiene@radviliskis.lt.

Paraiška pateikiama paštu, per kurjerį ar tiesiogiai atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyrių (209 kab.), Aušros a. 10, Radviliškyje. Informacija teikiama tel. (8 422) 69 055, el. p. genovaite.rutkauskiene@radviliskis.lt.

Galutinis paraiškų-pasiūlymų pateikimo terminas – 2022 m. rugsėjo 29 d. 11.00 val.

Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas – 2022 m. rugsėjo 29 d. 13.00 val.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-15 15:22:17