Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Reikalingas 5–8, I–IV gimnazijos klasių istorijos mokytojas

2022 m. Liepos 19 d.


Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija skelbia konkursą istorijos mokytojo pareigoms eiti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. (nuolatinis darbas, 17 kontaktinių val.).
 
Pareiginės algos koeficientas priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas, istorijos mokytojo kvalifikacija;
2. gerai mokėti lietuvių kalbą (mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus);
3. gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese;
4. gebėti taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose;
5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.
 
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. motyvacinį laišką;
7. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
  
Dokumentai priimami iki rugpjūčio 20 d. 16 val. el. paštu grinkiskis.j.poderio.mla@gmail.com
   
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 
Atrankos būdas – pokalbis su pretendentais numatomas rugpjūčio 24 d. gimnazijoje, direktoriaus kabinete, adresu Tilto g. 32, Grinkiškio mstl., Radviliškio r.
 
Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. grinkiskis.j.poderio.mla@gmail.com, tel. 8 682 23188

 Grinkiškio J. Poderio gimnazijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-19 13:34:08