Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Skelbiamas pakartotinis Raudondvario aerodromo turto ir orlaivių viešas nuomos konkursas

2024 m. Gegužės 14 d.


Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija skelbia pakartotinį, Raudondvario aerodromo teritorijoje, Jaunimo g. 14, Raudondvario k., Radviliškio r. sav., esančio turto ir 6 orlaivių viešą nuomos konkursą:

Eil. Nr.

Turto pavadinimas, apibūdinimas

 

Nekilnojamas turtas

1.

Angaras, unikalus Nr. 7197-3026-1017, plotas – 878,21 m2

2.

Mokomasis korpusas, unikalus Nr. 7197-3026-1028, plotas – 246,18 m2

3.

Garažo, unikalus Nr. 7197-3026-1039, plotas – 209,35 m2

4.

Sargo namelis, unikalus Nr. 7197-3026-1050, plotas – 3,88 m2

5.

Akumuliatorinė, unikalus Nr. 7197-3026-1060, plotas – 15,03 m2

6.

Poilsio namelis, unikalus Nr. 7197-3026-1048, plotas – 8,12 m2

7.

Poilsio namelis, unikalus Nr. 7197-3026-1071, plotas – 10,66 m2

8.

Poilsio namelis, unikalus Nr. 7197-3026-1082, plotas – 10,61 m2

9.

Poilsio namelis, unikalus Nr. 7197-3026-1093, plotas – 11,00 m2

10.

Poilsio namelis, unikalus Nr. 7197-3026-1106, plotas – 8,02 m2

11.

Poilsio namelis, unikalus Nr. 7197-3026-1117, plotas – 29,05 m2

12.

Poilsio namelis, unikalus Nr. 7197-3026-1128, plotas – 30,27 m2

13.

Poilsio namelis, unikalus Nr. 7197-3026-1139, plotas – 8,02 m2

14.

Degalų sandėlis, unikalus Nr. 7197-3026-1140, plotas – 11,61 m2

15.

Kiemo statiniai, unikalus Nr. 7197-3026-1152 (tualetas, šulinys, tvora, vartai, 7 kuro rezervuarai)

 

Orlaiviai

1.

Lėktuvas PZL-104 „WILGA-35A“, LY-AJT, serijos Nr. 139494

2.

Sklandytuvas L-13 „Blanik“, LY-GHM, serijos Nr. 171808

3.

Sklandytuvas LAK-12 „LIETUVA“, LY-GHW, serijos Nr. 691

4.

Sklandytuvas „JANTAR STANDART“ SZD-41A, LY-GHX, serijos Nr. B-919

5.

Sklandytuvas „JANTAR STANDART“ SZD-48-3, LY-GHY, serijos Nr. B-1518

6.

Lėktuvas „AN 2rEG“ LY-AIO, serijinis Nr. 1G16043

 

Trumpalaikis turtas

1.

Metalinis seifas, 1 vnt.

2.

Talpa (5 kub. m), 4 vnt.

Turtas nuomojamos aviacinei veiklai vykdyti. Nuomos sutarties trukmė – 5 metai, su galimybe pratęsti dar 5 metams. 

Pradinis turto nuompinigių dydis:

– už viso nekilnojamojo turto nuomą – 400,00 Eur (be PVM) per mėnesį;
– už visų orlaivių nuomą – 2560,00 Eur (be PVM) per mėnesį;
– už viso trumpalaikio turto nuomą – 1,00 Eur (be PVM) per mėnesį.

Yra nustatytos šios turto nuomos sąlygas:

1. turtas dalimis nenuomojamas;

2. nuomininkas savo lėšomis turi užtikrinti:
2.1. kad visa aviacinė veikla, vykdoma Raudondvario aerodrome, atitiktų Europos Sąjungos reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus;
2.2. skrydžių koordinatoriaus funkcijų organizavimą, skrydžių ir šuolių parašiutais saugą Raudondvario aerodrome, Raudondvario aerodromo tinkamumą naudoti ir reikiamą aerodromu besinaudojančių organizacijų/asmenų sąveiką skrydžių ir šuolių parašiutais saugos prasme, aerodrome vykdant įvairių rūšių aviacinę veiklą, tame tarpe ir parašiutininkų;
2.3. orlaivių tinkamumą skraidyti nuomos sutarties galiojimo metu ir, nuomos sutarties terminui pasibaigus, grąžinti orlaivius su galiojančiais Tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimais, orlaivių žurnalais, ir ne mažiau kaip ketvirtadaliu skrydžiams neišnaudotų valandų pagal kiekvieno orlaivio variklio techninius duomenis;
2.4. skraidymo mokyklos funkcijų vykdymą;
2.5. valstybinės žemės (sklypo unikalus Nr. 4400-1514-4735, plotas – 58,4317 ha) nuomos sutarties sudarymą su Nacionaline žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir jos įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;
2.6. nenaudojamų orlaivių (13 vnt., didžioji dalis išardyta) saugojimą angare, Jaunimo g. 14, Raudondvario k., Radviliškio r. sav., unikalus Nr. 7197-3026-1017.

Paraiškos dalyvauti konkurse kartu su kitais dokumentais pateikiamos užklijuotuose vokuose Savivaldybės administracijai 2024 m. gegužės 16—31 dienomis (darbo valandomis) adresu: 220 kab., Aušros a. 10, Radviliškis. 

Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikti šie dokumentai ir duomenys: 

1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 

2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis (be PVM);

4. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

5. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą pavyzdinę nuomos sutarties formą;

6. Informacija ar pareiškėjas yra įregistruotas PVM mokėtoju.

7. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią nuomotojas turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui – 8883,00 Eur (aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimtą tris eurus 00 ct) į Savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą LT917300010002570276, „Swedbank“ AB. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas sumokamas su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2024 m. birželio 4 d. 9.00 val., Savivaldybės administracijos 222 kabinete (mažojoje salėje), Aušros a. 10, Radviliškyje. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai gali dalyvauti Turto viešojo nuomos konkurso komisijos posėdyje. 

Papildomą informaciją teikia ir dėl turto apžiūros kreiptis į Savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėją Gintarą Pilypą, tel. 0 422 69138, mob. tel. +370 686 54 654, el. p. gintaras.pilypas@radviliskis.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-14 13:19:47