Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą

2022 m. Gruodžio 12 d.


Informuojame apie „Sandėlio Radviliškio r. sav., Aukštelkų sen., Aukštelkų k., Taikos g. 58C statybos projektas“ projektinius pasiūlymus:

statinio adresas  Radviliškio r. sav., Aukštelkų sen., Aukštelkų k., Taikos g. 58C.

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 7105/0007:242 Aukštelkų k. v.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis pramonės ir sandėliavimo teritorijos.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis sandėliavimo.

Statybos rūšis nauja statyba.

Statinio kategorija neypatingi statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Mantė Jankauskienė, tel. +370 611 43 441, el. p. architekte@namucentras.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB Instona, Užuožerių g. 2A, Aukštelkų k., 82485 Radviliškio r. sav., el. p. info@instona.lt, tel. +370 699 12 845.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022-12-29 V. Kudirkos g. 7, Šilalė, darbo dienomis nuo 10.00 iki 12.00 val. (iš anksto susitarus), tel. +370 611 43 441, el. p. architekte@namucentras.lt ir Radviliškio savivaldybės internetinėje svetainėje.

Projektiniai pasiūlymai (*.pdf formatas).

Vizualizacijos (*.pdf formatas).

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui registruotais laiškais, elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. gruodžio 29 d. 15 val. nuotoliniu būdu, nuoroda https://us05web.zoom.us/j/89672845949?pwd=T0pLR1JRQ1dRQlNJRmNWTGVXc2JrQT09.

Projekto rengėjo informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-10 14:28:51