Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

2022 m. Gruodžio 6 d.


  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris – Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k. 4,  Nr. 7108/0019:151.
  2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kita (fermų), unikalus Nr. 4400-0949-9246.
  3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: sklypo naudojimo paskirtis – kita pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, ūkinės veiklos būdas – kita pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos.
  4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio (-ių) informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas: UAB „Inžineringas“ projekto vadovas Andrius Kazlauskas, tel. +370 600 25 923, inzineringas@inzineringas.lt.
  5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. +370 659 76073, el. p. rektoratas@lsmuni.lt.
  6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: K. Petrausko g. 26-208, Kaunas, tel. +370 600 25932, darbo dienomis nuo 8 iki 12 val. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.
  7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymus galima teikti el. paštu inzineringas@inzineringas.lt.
  8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, 2022 m. gruodžio 23 d., 10 val

Projekto rengėjo informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-10 14:29:30