Pasirinkite kalbą

Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-61-0009
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Paramos suma 74 223,07 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2.-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (13 098,20 Eur)
Projekto vertė 87 321,27 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. lapkričio 12 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. gruodžio 31 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-91-0005 „Socialinio būsto fondo išplėtimas Radviliškio rajono pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ 8.1.2. konkretų uždavinį „Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms“.

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2020 metų lapkričio 12 d. pasirašė projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-61-0009 „Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje“ sutartį.

Projekto tikslas – didinti Radviliškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Projekto tikslinė grupė – asmenys, įrašyti į Radviliškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą. Pagrindiniai tikslinės grupės poreikiai – būstas, atitinkantis kuo aukštesnę energinę klasę, pagal poreikį pritaikytas gyventojams (jei socialinio būsto laukia asmuo su negalia).

Projekto nauda – 3 gyventojams, turintiems teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą,  bus suteiktas naujai įsigytas būstas. Papildoma sukuriama nauda – kitiems sąraše esantiems asmenims sutrumpės būsto laukimo laikas.

Planuojamas projekto rezultatas - Radviliškio rajono savivaldybė projekto įgyvendinimo metu įsigis  vieną vieno kambario bei du dviejų kambarių butus siekiant plėsti socialinio būsto fondą ir suteikti gyvenamąją vietą ilgiausiai sąraše laukiantiems asmenims. Radviliškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondas bus padidintas 3 vnt. socialiniais būstais. Įgyvendinus projektą visi socialiniai būstai nuosavybės teise priklausys Radviliškio rajono savivaldybei. Projekto veiklų rezultatais naudosis tikslinės grupės nariai. Turto tinkamą eksploataciją ir priežiūrą, finansinį projekto tęstinumą užtikrins projekto vykdytojas, skirdamas lėšas iš savo biudžeto ir įpareigodamas gyventojus tinkamai naudoti būstus.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, (8 686) 54 654, el. paštu gintaras.pilypas@radviliskis.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-20, 15:13:36