Pasirinkite kalbą

Švietimo naujienos

Radviliškio rajono savivaldybės mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Patirtinis mokymas: iššūkiai, inovacijos, metodai“

2019 m. Lapkričio 14 d.


2019 m. spalio 30 d. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje vyko nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ (toliau – LL3) pirmasis mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Patirtinis mokymas: iššūkiai, inovacijos, metodai“. Renginyje dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės kūrybinė komanda – 13 švietimo darbuotojų, dvidešimt du 6–9 klasių matematikos mokytojai iš Radviliškio Lizdeikos, Radviliškio r. Šeduvos, Baisogalos, Grinkiškio Jono Poderio, Sidabravo gimnazijų, Gražinos pagrindinės mokyklos, Vinco Kudirkos, Vaižganto progimnazijų, mokyklų direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui.

Renginį pradėjo projekto LL3 Radviliškio rajono savivaldybės kūrybinės komandos narė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktorė, Rasa Dagienė. Ji pasveikino renginio dalyvius, pasidžiaugė įsibėgėjančiu projektu, susibūrusia LL3 bendruomene.

Rita Vaigauskienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja, kūrybinės komandos narė, pristatė Radviliškio rajono savivaldybės pokyčio projektą „Patirtinis mokymas(-is) – ugdymo(-si) patrauklumui.“ Renginio dalyviams buvo pristatyta vizija–mokomės patirdami: susitelkę, įsitraukę, tobulėjantys. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo bendruomenė – mokytojai, mokiniai, mokyklų direktoriai, jų pavaduotojai ugdymui, kūrybinės komandos nariai – įgyvendindami pokyčius mokysis patirdami – iš patirties per patirtį; bus susitelkę kartu planuodami ir įgyvendindami veiklas, mokydamiesi ir bendradarbiaudami; bus įsitraukę – pozityvūs, energingi, atsidavę, pasiekiantys suplanuotus tikslus; bus tobulėjantys – reflektuojantys ir analizuojantys savo patirtį, nuolat siekiantys keistis ir keisti, keliantys ir įveikiantys iššūkius. Pokyčio projekto tikslas–tobulinti patirtinio mokymo(-si) metodų taikymą ir ugdymo(-si) procesą paversti įtraukiančiu bei patraukliu mokiniui.

Uždaviniai– organizuoti profesinio tobulėjimo veiklas apie patirtinį mokymą(-si) ir ugdymo proceso tobulinimo galimybes; plėtoti mokytojų ir mokyklų bendradarbiavimą. Pasak Ritos Vaigauskienės, prieš pradėdami planuoti pokyčio projekto veiklas turėjome apsispręsti dėl pokyčio projekto tikslinės grupės: kokio dalyko(-ų) mokytojus kviesime įsitraukti į projekto veiklas, kokiose klasėse pokyčio projektas bus įgyvendinamas. Konsultantai rekomendavo sudaryti nedidelę mokytojų grupę, kuri, dalyvaudama pokyčio projekte, turėtų maksimalų poveikį: daug tikslinių mokymų ir bendradarbiavimo galimybių. Grynindami pokyčio temą ir tikslinę grupę, rėmėmės 2018–2019 m. valstybinių brandos egzaminų (VBE), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP), 2016–2018 m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimų, mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo rezultatais.

Pokyčio projekto tikslinė grupė yra 6–9 klasių matematikos mokytojai iš aštuonių savivaldybės mokyklų. Baigdama pristatymą, pranešėja pasidžiaugė, kad visi, esantys čia, susibūrė į vieningą komandą, siekiančią bendro tikslo, kad kiekvienas dalyvaudamas LL3 projekte augins savo asmeninę lyderystę ir tuo pačiu kiekvieno mokinio sėkmę. Juk lyderystė prasidės tada, kai pats imsi aktyviai veikti „čia ir dabar“, sieksi naujovių, o nelauksi nurodymų.

Mokyklų lyderystės iniciatyvų renginyje dalyvavo Norbertas Airošius, Neringos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas ekspertas, švietimo lyderystės konsultantas. Lektorius skaitė pranešimą „Patirtinis mokymas: iššūkiai, inovacijos ir metodai“, pristatė Neringos savivaldybės projekto „Lyderių laikas“ gerąją patirtį. Norbertas Airošius organizavo grupinį-praktinį darbą, buvo sudarytos keturios komandos. Jos dirbo skirtingose erdvėse, atliko užduotis apie mokymąsi ir jo vyksmą, atliktas užduotis pristatė visiems dalyviams.

Švietimo lyderystės konsultantas pristatė Radviliškio rajono savivaldybės kūrybinės komandos sukurtą pokyčio projektą, pokyčio projekto tikslinės grupės nariai, matematikos mokytojai, pateikė siūlymų dėl projekto koregavimo.

Apibendrindamas nacionalinio projekto LL3 mokyklų lyderystės iniciatyvų renginį, Norbertas Airošius padėkojo už atvirą ir nuoširdų dalyvavimą mokyklų lyderystės renginyje. Pasak konsultanto, matematikos mokytojų svarba ir poveikis visos mokyklos ugdymui yra išskirtinis, o pasidalintos įžvalgos apie patirtinį mokymą, vadybos sprendimus užtikrins, kad šis projektas būtų maksimaliai naudingas visai Radviliškio rajono savivaldybės švietimo bendruomenei – mokytojams, mokiniams, mokyklų direktoriams, jų pavaduotojams ugdymui, kūrybinės komandos nariams.

Rasa Plukienė, kūrybinės komandos narė

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-29 17:59:50